Szkolenie : PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2024 R. I PO ZMIANACH OD 2025 R.

Nazwa Szkolenia :


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2024 R. I PO ZMIANACH OD 2025 R.

Miejsce Szkolenia :


Webinaria - szkolenia online,

Data Szkolenia :


06-08-2024
9:00 - 13:00

Cena Szkolenia :


380 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obecnymi uregulowaniami prawnymi oraz projektowanymi zmianami od 2025 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z przepisami obowiązującymi i ze zmianami
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

 

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie obecnych i proponowanych uregulowań podatkowych
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe rozliczanie podatku od nieruchomości oraz dostosowanie się do zapowiadanych zmian.

 

Program szkolenia

 1. Projektowane zmiany przepisów od 2025 r.:
  • Zmiana definicji budowli – jako konsekwencja wyroku TK z 2023 r.;
  • Zmiana definicji budynku, w tym rozszerzenie stawki dla budynków mieszkalnych na garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych;
  • Pojęcie budowli oraz budynku obecnie a po zmianach;
  • Doprecyzowanie pojęcia budowli w przypadkach budzących dziś spory z organami podatkowymi, w tym wolnostojące obiekty, budowle w budynkach itp.;
  • Propozycja ujednolicenia stawek w poszczególnych gminach;
  • Wprowadzenie obowiązku złożenia deklaracji IN-1 przez współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych;
  • Wyłączenie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej oraz zawężenie zwolnienia w przypadku lotnisk;
  • Ograniczenie stosowania zwolnienia dla instytutów badawczych.
 2. Obecne wyroki sądów mające wpływ na rozliczanie podatku od nieruchomości:
  • Wyrok TK z grudnia 2017 r. i lutego 2021 r.
  • Uchwała NSA z września 2021 r.
  • Wyrok TK z lipca 2023 r. dotyczący pojęcia budowli.
 3. Obowiązujące uregulowania prawne:
  • Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w tym: Instalacje i urządzenia, obiekt wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych i budowle stanowiące całość techniczno-użytkową;
  • Zakres podmiotowy – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości? Czy nie prowadząc działalności gospodarczej może być opodatkowana jak osoba prowadząca taką działalność?
  • Czy obowiązek podatkowy od ulepszonych środków trwałych powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowla została zakończona?
  • Obowiązek podatkowy od nowych środków trwałych powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowla została zakończona?
  • Kiedy kończy się obowiązek podatkowy, w przypadku likwidacji/sprzedaży środków trwałych, czy od następnego roku podatkowego, czy od następnego miesiąca po likwidacji?
  • Kiedy kończy się obowiązek podatkowy, w przypadku częściowej likwidacji środków trwałych, czy od następnego roku podatkowego, czy od następnego miesiąca po likwidacji.
 4. Problemy w rozliczaniu podatku od nieruchomości:
  • Czy obiekty małej architektury podlegają opodatkowaniu?
  • W budynku o bardzo małych rozmiarach mieści się tylko stacja transformatorowa, czy należy opodatkować wyłącznie budynek od powierzchni użytkowej, czy potraktować wszystko jak budowlę i opodatkować 2 % od wartości budynku i stacji transformatorowej?
  • Czy można w całym kraju składać deklaracje i dokumenty dotyczące podatku od nieruchomości drogą elektroniczną?
  • Ktoś kupuje mieszkanie w bloku, w którym są części wspólne, to czy właściciel mieszkanie płaci podatek od nieruchomości wyłącznie za swoje mieszkanie, czy również jest zobowiązany płacić podatek od części wspólnej ? Jeżeli płaci podatek od części wspólnej to jak ma złożyć deklarację ile ma tej części wspólnej jak z umowy wprost to nie wynika ? Czy może od części wspólnych nie płaci się podatków?
  • Czy od wynajętych nieruchomości firmom zarządzającym płaci się podatek od nieruchomości w ramach działalności gospodarczej czy tez nie?
  • Kable umieszczone w kanalizacji lub na estakadzie czy są obecnie wyłączone z opodatkowania?
  • Istnieją kilometrowe sieci przesyłowe odpadów przemysłowych – płynnych  lub wodne, które posiadają pompy do dalszego transportowania ( wymuszania obiegu odpadów przemysłowych – płynnych lub wody ). Czy należy traktować sieci wraz z pompami jako jeden środek trwały i płacić podatek od całości w wysokości 2 % ?
  • Maszyna posadowiona na fundamencie w budynku czy podlega pod podatek od nieruchomości?
 5. Odpowiedzi na pytania – dyskusja.

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl