Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018r.

Miasto:

Rybnik, ul. Gliwicka 72, Dom Przyjęć Energil

Data szkolenia:

29-10-2018

Godzina:

10:00

Prowadzący:

Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca, autor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 18 letni staż pracy w Ministerstwie Finansów w Departamentach podatkowych (Departament Podatków Dochodowych, Departament Systemu Podatkowego), autor publikacji (komentarzy) z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni wykładowca z zakresu tego podatku.

Cena:

350,00 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Omówienie aktualnego stanu oraz najnowszych wykładni i interpretacji.

Program szkolenia

 1. Nowo uchwalone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące m.in. zwolnień podatkowych, kosztów autorskich – rozszerzenie rodzajów działalności objętych 50 % kosztami uzyskania przychodów, programów motywacyjnych oraz nowego podatku od środka trwałego będącego budynkiem.
 1. Omówienie nowouchwalonych zmian w ustawie Prawo przedsiębiorców w kontekście płatnika w zakresie;
  • zasad,
  • interpretacji podatkowych,
  • kontroli działalności gospodarczej.
 2. Nowe stanowisko organów skarbowych w sprawie rozliczania 50 % kosztów uzyskania przychodów przy umowach ze stosunku pracy.
 3. Opodatkowanie szkoleń dla menedżerów – nowe wykładnie.
 4. Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w świetle wykładni podatkowych w związku z udzielanymi zapomogami.
 5. Zmiany w podatku dochodowym na rok 2018 ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących obowiązków płatnika m.in.:
  • omówienie nowej kwoty wolnej od podatku,
  • likwidacji PIT 12 oraz PIT 40,
  • przepisów związanych z prawami autorskimi,
  • programów motywacyjnych dla pracowników i menagerów,
  • zwolnień przedmiotowych obsługiwanych przez płatnika a związanych ze świadczeniami z zfśs,
  • innych wybranych zmian.
 6. Elektroniczne wysyłanie informacji m.in. PIT 11 ,PIT IFT1/IFT1R – wyjaśnienia podatkowe.
 7. Korekty deklaracji PIT 4 R za lata ubiegłe – wybrane problemy.
 8. Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11 oraz PIT 8C.
 9. Opodatkowanie umorzonych zwrotów wydatków za szkolenia pracowników – omówienie problemu powstania przychodu.
 10. Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży roboczej –wybrane zagadnienia.
 11. Opodatkowanie dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 – nowe wykładnie.
 12. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania –wybrane problemy.
 13. Opodatkowanie wygranych niepieniężnych m.in. statuetek, medali ,pucharów ,kwiatów -praktyczne problemy.
 14. Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych – w tym zwroty za remonty balkonów.
 15. Omówienie orzeczenia NSA z roku 2016 w pełnym składzie dotyczącego opodatkowania odsetek mi.in od odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom.
 16. Petycje w indywidualnych sprawach jako jeszcze jeden kanał pozyskiwania informacji pozwalający w sposób bezpieczny rozwiązywać problemy podatkowe – omówienie.
 17. Omówienie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń z uwzględnieniem orzeczenia TK, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego w tym m.in. imprezy integracyjne, wycieczki integracyjne, dni dziecka.
 18. System kafeteryjny a konsekwencje podatkowe otrzymania pozapłacowych świadczeń przez pracowników.
 19. Opodatkowanie telefonów, internetu oraz okularów otrzymywanych pracowników od zakładu pracy.
 20. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych praktyczne problemy’
 21. Sponsoring w świetle podatku dochodowego.
 22. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników –działaczy związkowych.
 23. Opodatkowanie składek OC ponoszonych za członków Zarządu/ Rad Nadzorczych –bieżące wyjaśnienia.
 24. Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków.
 25. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów.
 26. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu.
 27. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych.
 28. Pytania i odpowiedzi.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl