Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018r. – omówienie aktualnego stanu oraz najnowszych wykładni i interpretacji.

Miasto:

Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny ul. Jankowicka 23/25

Data szkolenia:

21-06-2018

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca, autor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 18 letni staż pracy w Ministerstwie Finansów w Departamentach podatkowych (Departament Podatków Dochodowych, Departament Systemu Podatkowego), autor publikacji (komentarzy) z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni wykładowca z zakresu tego podatku.

Cena:

350 zł + 23% VAT

W przypadku płatności za szkolenie ze środków publicznych (w 70% lub w całości) – szkolenie zwolnione z VAT. Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat.

Program szkolenia

 1. Omówienie nowouchwalonych zmian w ustawie Prawo przedsiębiorców w kontekście płatnika w zakresie;
  • zasad,
  • interpretacji podatkowych,
  • kontroli działalności gospodarczej.
 2. Nowe stanowisko organów skarbowych w sprawie rozliczania 50 % kosztów uzyskania przychodów przy umowach ze stosunku pracy.
 3. Opodatkowanie diet oraz zwrotów kosztów podróży m.in dla członków zarządów, Rad Nadzorczych, zleceniobiorców i dziełobiorców – nowe wyjaśnienia podatkowe.
 4. Opodatkowanie szkoleń dla menedżerów – nowe wykładnie.
 5. Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w świetle wykładni podatkowych w związku z udzielanymi zapomogami.
 6. Zmiany w podatku dochodowym na rok 2018 ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących obowiązków płatnika m.in.:
  • omówienie nowej kwoty wolnej od podatku,
  • likwidacji PIT 12 oraz PIT 40,
  • przepisów związanych z prawami autorskimi,
  • programów motywacyjnych dla pracowników i menagerów,
  • zwolnień przedmiotowych obsługiwanych przez płatnika a związanych ze świadczeniami z zfśs,
  • innych wybranych zmian.
 7. Elektroniczne wysyłanie informacji m.in. PIT 11 ,PIT IFT1/IFT1R – wyjaśnienia podatkowe.
 8. Korekty deklaracji PIT 4 R za lata ubiegłe – wybrane problemy.
 9. Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11 oraz PIT 8C.
 10. Opodatkowanie umorzonych zwrotów wydatków za szkolenia pracowników – omówienie problemu powstania przychodu.
 11. Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży roboczej –wybrane zagadnienia.
 12. Opodatkowanie dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 – nowe wykładnie.
 13. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania –wybrane problemy.
 14. Opodatkowanie wygranych niepieniężnych m.in. statuetek, medali ,pucharów ,kwiatów -praktyczne problemy.
 15. Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych – w tym zwroty za remonty balkonów.
 16. Omówienie orzeczenia NSA z roku 2016 w pełnym składzie dotyczącego opodatkowania odsetek mi.in od odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom.
 17. Petycje w indywidualnych sprawach jako jeszcze jeden kanał pozyskiwania informacji pozwalający w sposób bezpieczny rozwiązywać problemy podatkowe – omówienie.
 18. Omówienie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń z uwzględnieniem orzeczenia TK, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego w tym m.in. imprezy integracyjne, wycieczki integracyjne, dni dziecka.
 19. System kafeteryjny a konsekwencje podatkowe otrzymania pozapłacowych świadczeń przez pracowników.
 20. Opodatkowanie telefonów, internetu oraz okularów otrzymywanych pracowników od zakładu pracy.
 21. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych praktyczne problemy’
 22. Sponsoring w świetle podatku dochodowego.
 23. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników –działaczy związkowych.
 24. Opodatkowanie składek OC ponoszonych za członków Zarządu/ Rad Nadzorczych –bieżące wyjaśnienia.
 25. Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków.
 26. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów.
 27. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu.
 28. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych.
 29. Opodatkowanie dochodów nierezydentów –wybrane problemy podatkowe.
 30. Pytania i odpowiedzi.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com