Szkolenie : Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019r.

Nazwa Szkolenia :


Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019r.

Miejsce Szkolenia :


Bielsko-Biała, ul. Mostowa 2

Data Szkolenia :


26-04-2019
9:30

Cena Szkolenia :


370,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca, autor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 18 letni staż pracy w Ministerstwie Finansów w Departamentach podatkowych (Departament Podatków Dochodowych, Departament Systemu Podatkowego), autor publikacji (komentarzy) z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni wykładowca z zakresu tego podatku.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Omówienie aktualnego stanu prawnego oraz najnowszych wykładni i interpretacji.

Program szkolenia

 1. Nowe stanowisko organów skarbowych w sprawie opodatkowania zwrotów kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej.
 2. Najnowsze stanowisko organów skarbowych dotyczące opodatkowania wynajmu więcej niż 1 mieszkania w kontekście wyroku NSA.
 3. Opodatkowanie szkoleń dla managerów w trym z zakresu BHP –nowe wykładnie.
 4. Nowe zasady składania zeznań podatkowych oraz terminy na zwrot nadpłat z nich wynikających.
 5. Pracownicze programy kapitałowe –omówienie skutków podatkowych.
 6. Zmiany w podatku dochodowym rok 2019 ze szczególnym uwzględnieniem płatnika a dotyczące m.in.:
  • zmian w drukach PIT oraz terminach na ich złożenie – szczegółowe omówienie zmienionych druków PIT 2, 4R, 8AR, 8C, 11, R, IFT-1/IFT-1R,
  • omówienie nowych zasad składania zeznań podatkowych oraz terminów na zwroty nadpłat z nich wynikających,
  • zmiany zasad aktualizacji adresu przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanym podatnikiem VAT.
 7. Nowe zasady składania oświadczeń o wyborze formy opodatkowania dochodów z najmu a także obowiązków ewidencji przez podatnika mającego dochody z najmu zryczałtowanego (8,5 %):
  • wybrane zwolnienia podatkowe między innymi: dotyczące „ulgi mieszkaniowej”,
  • omówienie nowych regulacji związanych z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych,
  • zmiany w zakresie dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji podatkowej.
 8. Podatek u źródła w kontekście nowych obowiązków płatnika związanych z wypłatami dla nierezydentów – w tym zmiany w zakresie sposobu poboru tego podatku – omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.
 9. Podatek od niezrealizowanych zysków ( podatek z tytułu wyjścia )- omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.
 10. Danina solidarnościowa pochodząca od osób najlepiej zarabiających na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych – omówienie.
 11. Wybrane zmiany w przepisach ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczące m. in:
  • definicji korzyści podatkowej,
  • sztuczności działania,
  • ograniczenia możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania,
  • zmiany dotyczące mocy ochronnej interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w przypadku unikania opodatkowania,
  • dopuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec płatników oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego wobec nich,
  • zmiany w zakresie postępowania w przedmiocie wydania opinii zabezpieczającej,
  • postępowanie w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania – główne zasady.
 12. Omówienie zmian, które weszły w życie 2018 r ze szczególnym uwzględnienie kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich.
 13. Działalność nierejestrowa (art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców) w kontekście podatkowo-składkowym – wybrane problemy.
 14. Nowe interpretacje podatkowe.
 15. Pytania i odpowiedzi, w tym na zagadnienia nie poruszone w treści programu a związane z problemami podatkowymi płatnika.

Opinie o szkoleniu

Szkolenie bardzo przydatne w wykonywaniu swojej pracy
Barbara
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Szkolenie merytorycznie na bardzo wysokim poziomie
Monika Jeleń
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

Trudny temat podany w sposób przystępny / dowcipny
Maria Urbańczyk
ETP S.A.

Fachowe informacje, doskonała forma przekazu
Maria Maladyn
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Duża wiedza merytoryczna wykładowcy, ciekawe przykłady.
Dorota Nawrocka
MZZ Pracowników ArcelorMittal

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący szkolenie kompetentny i bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia szkolenia.
Bardzo dobrze dobrane materiały szkoleniowe.
Grażyna Kowalewska
MZZ Pracowników ArcelorMittal

Opinia pozytywna. Szkolenie wyczerpujące tematy.
D. Bednarczyk
ZM SILESIA S. A.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl