Szkolenie : Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników w 2023r.

Nazwa Szkolenia :


Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników w 2023r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


03-10-2023
9:00 - 13:00

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca, autor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 18 letni staż pracy w Ministerstwie Finansów w Departamentach podatkowych (Departament Podatków Dochodowych, Departament Systemu Podatkowego), autor publikacji (komentarzy) z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni wykładowca z zakresu tego podatku.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Aktualna interpretacja podatkowa w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 2. Nowe stanowisko w zakresie przychodu delegowanych pracowników.
 3. Prezenty dla pracowników np. tablety, karty podarunkowe, bony podarunkowe( w tym świąteczne oraz urodzinowe ) w aspekcie podatkowym.
 4. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych.
 5. Karty paliwowe dla pracowników – skutki podatkowo-składkowe.
 6. Prezenty dla dzieci pracowników, w tym wyprawki a podatek,
 7. Darowizna dla pracownika a przychód ze stosunku pracy,
 8. Posiłki finansowane przez zakład pracy a podatek,
 9. Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym,
 10. Ryczałty oraz koszty uzyskania przychodów przy pracy zdalnej w kontekście podatkowym.
 11. Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT 11 oraz PIT 4R.
 12. Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych – aktualne wyjaśnienia organów skarbowych.
 13. Aktualna wykładnia organów skarbowych w zakresie zwolnienia dla pracującego seniora oraz kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego – wybrane problemy podatkowe.
 14. Przepisy rozszerzające uprawnienia płatnika do składania wniosków o stwierdzenie nadpłaty – omówienie, przykłady.
 15. Formularz PIT 2 ( 9 ) od roku  2023–  aktualne interpretacje, omówienie, wybrane problemy.
 16. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków – szczegółowe omówienie.
 17. Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy.
 18. Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę/ następstwo prawne.
 19. Umowa o dzieło/zlecenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą.
 20. Świadczenia socjalne a podatek –wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników.
 21. Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych – skutki podatkowe.
 22. Koszty z tytułu praw autorskich – wybrane problemy.
 23. Opodatkowanie/oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej.
 24. Zwroty za ładowanie samochodu elektrycznego dla pracownika, a konsekwencje podatkowe.
 25. Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim – skutki podatkowe.
 26. Opodatkowanie samochodów służbowych w aktualnych wyjaśnieniach organów skarbowych.
 27. Opodatkowanie odszkodowań – wybrane problemy.
 28. Wygrane w konkursach i grach a podatek dochodowy.
 29. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Szkolenie bardzo przydatne w  wykonywaniu swojej pracy

Barbara

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

 

Szkolenie merytorycznie na bardzo wysokim poziomie

Monika Jeleń

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

 

Trudny temat podany w sposób przystępny / dowcipny

Maria Urbańczyk

ETP S.A.

 

Fachowe informacje, doskonała forma przekazu

Maria Maladyn

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

 

Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Duża wiedza merytoryczna wykładowcy, ciekawe przykłady.

Dorota Nawrocka

MZZ Pracowników ArcelorMittal

 

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący szkolenie kompetentny i bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia szkolenia.

Bardzo dobrze dobrane materiały szkoleniowe.

Grażyna Kowalewska

MZZ Pracowników ArcelorMittal

 

Opinia pozytywna.  Szkolenie wyczerpujące tematy.

Bednarczyk

ZM SILESIA S. A.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl