Szkolenie : Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki Płatnika – aktualne przepisy, orzecznictwo, wytyczne Ministerstwa Finansów.

Nazwa Szkolenia :


Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki Płatnika – aktualne przepisy, orzecznictwo, wytyczne Ministerstwa Finansów.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


21-05-2019
9:30

Cena Szkolenia :


370 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Ruszczak - Specjalista d/s płac i kadr. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; praktyczną znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w przedsiębiorstwach, a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji – w zakresie Prawo Pracy.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Szkolenia jest adresowane do służb płacowo-księgowych w małych i dużych przedsiębiorstwach bez względu na formę prawną.

Szkolenie ma na celu zapoznanie z bieżącą tematyką w kontekście prawidłowego poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Szkolenie jest nastawione na zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami.

Program szkolenia

 1. Zagadnienia PIT, w kontekście obowiązków płatnika.
  • Definicja płatnika.
  • Obowiązki płatnika wynikające z Ordynacji Podatkowej.
 2. Moment pozostawienia do dyspozycji, a skutki podatkowe w kontekście świadczeń pracowniczych.
  • Samochód służbowy do celów prywatnych, świadczenia medyczne (wykładnie Ministra Finansów, aktualne wyroki sadów, UWAGA, co z ZUS?),
  • Zasada powszechnego opodatkowania, a wyłączenia z opodatkowania w kontekście art 21 ustawy o PIT – Wybrane wyłączenia z opodatkowania a składniki na liście płac – Uwaga, rewolucyjne zmiany 2019.
  • Praktyczne stosowania przepisów w kontekście gwarantowanych świadczeń BHP w ramach składników na liście płac (pułapki interpretacyjne ZUS i US),
  • Samochód służbowy do celów prywatnych, świadczenia medyczne (wykładnie Ministra Finansów, aktualne wyroki sadów, UWAGA, co z ZUS?),
  • Ubezpieczenie (w tym OC) opłacane przez pracodawcą za pracowników,
  • Karnety na siłownię, basen – finansowane ze środków obrotowych lub ZFŚS,
  • Szczepienia przeciwko grypie ze środków pracodawcy bez PIT,
  • Festyny, imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe, sportowo-rekreacyjne.
  • Wypłaty z tytułu podróży służbowych pracowników i nie-pracowników ponad limit, a skutki podatkowe i zusowskie.
  • Wypłaty z ZFŚS, a skutki podatkowe z uwzględnieniem zmian w roku 2018.
 3. Pobór zaliczek na podatek w kontekście umów o prace.
  • Koszty uzyskania przychodu, podstawowe i zwiększone – ważne procedury i terminy,
  • Kwota zmniejszająca podatek, a pobór zaliczek w roku 2019 (Kwota „wolna od podatku” po nowemu), co dalej z PIT-2.
 4. Pobór zaliczek w kontekście innych tytułów, niż umowa o pracę:
  • Koszty uzyskania przychodu – kiedy możemy stosować 50 % koszty uzyskania przychodu – nowy katalog osób uprawnionych do korzystania z kosztów 50 %. Zmiany w kosztach uzyskania przychodu w roku 2018.
  • Umowy niskocenne – kiedy stosujemy, i co z naliczeniem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (umowa zlecenie niskocenna, wynagrodzenie ryczałtowe rady nadzorczej niskocenne).
  • Procedury związane z poborem zaliczek na podatek przy wynagrodzeniu Rad Nadzorczych, wynagrodzenia Członków Zarządu, wynagrodzenia Prezesów Zarządu na podstawie uchwały.
  • Zasady poboru zaliczek na podatek od wynagrodzenia w ramach kontaktu menadżerskiego.
  • Pobór podatku od nierezydentów w kontekście umów cywilno-prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zleceniobiorców Ukraińców.
  • Pobór zaliczki, a umowa absolwencka.
  • Zaliczka na podatek, a wypłata zasiłków z tytułu umów cywilno-prawnych.
 5. Obowiązki informacyjne wynikające z poboru zaliczek przez płatnika – zamknięcie roku.
  • Ważne terminy.
  • Identyfikator podatnika w informacji o pobranych zaliczkach – procedury.
  • PIT-8C, kiedy stosować – zmiany od 2019 już od dochodów za rok 2018.
  • Instytucja czynnego żalu.
  • Rewolucyjne zmiany w pitach dla płatników od 2019r.
 6. Opodatkowanie świadczeń po zmarłych pracownikach, w tym m.in. z tytułu umorzonych pożyczek, procedury.
 7. Dyskusja.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl