Szkolenie : Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników w 2023/2024r.

Nazwa Szkolenia :


Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników w 2023/2024r.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, Centrum Biurowo-Szkoleniowe, Moniuszki 7

Data Szkolenia :


08-01-2024
9:30 - 14:00

Cena Szkolenia :


590,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca, autor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 18 letni staż pracy w Ministerstwie Finansów w Departamentach podatkowych (Departament Podatków Dochodowych, Departament Systemu Podatkowego), autor publikacji (komentarzy) z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni wykładowca z zakresu tego podatku.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Zmiany w formularzach PIT dla płatników za rok 2023, w tym PIT-4R, PIT-8AR.
 2. Omówienie PIT 11 w kontekście rozliczenia roku z uwzględnieniem wybranych problemów.
 3. Nowa interpretacja podatkowa w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 4. Nowe stanowisko organów skarbowych w sprawie oświadczeń/wniosków podatnika składanych po ustaniu stosunku pracy.
 5. Przepisy rozszerzające uprawnienia płatnika do składania wniosków o stwierdzenie nadpłaty – omówienie, przykłady.
 6. Formularz PIT-2 ( 9 ) od roku  2023 –  nowe interpretacje, omówienie, wybrane problemy.
 7. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków – szczegółowe omówienie.
 8. Ulga dla Seniorów. Kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego –wybrane problemy podatkowe – omówienie.
 9. Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy.
 10. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy w kontekście świadczeń ponoszonych przez zakład pracy za pracowników /członków ich rodzin.
 11. Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę/ następstwo prawne.
 12. Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych – wyjaśnienia organów skarbowych.
 13. Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT-11 oraz PIT-4R.
 14. Umowa o dzieło/zlecenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą.
 15. Świadczenia socjalne a podatek – wybrane problemy, w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników.
 16. Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych – skutki podatkowe.
 17. Koszty z tytułu praw autorskich – wybrane problemy.
 18. Opodatkowanie/oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej.
 19. Zwroty za ładowanie samochodu elektrycznego dla pracownika, a konsekwencje podatkowe.
 20. Karty paliwowe dla pracowników – skutki podatkowo-składkowe.
 21. Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim – skutki podatkowe.
 22. Ryczałt za używanie pojazdu służbowego dla celów służbowych –kiedy opodatkowany a kiedy nie?
 23. Karty podarunkowe , bony podarunkowe dla pracowników/członków ich rodzin -omówienie zasad opodatkowania w/w świadczeń.
 24. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl