Szkolenie : Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników.

Nazwa Szkolenia :


Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, Centrum Biurowo-Szkoleniowe, Moniuszki 7

Data Szkolenia :


24-02-2023
9:20 - 14:00

Cena Szkolenia :


590,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca, autor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 18 letni staż pracy w Ministerstwie Finansów w Departamentach podatkowych (Departament Podatków Dochodowych, Departament Systemu Podatkowego), autor publikacji (komentarzy) z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni wykładowca z zakresu tego podatku.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Zmiana zasad składania zeznań podatkowych za rok 2022 w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej oraz rolowania zaliczek – omówienie.
 2. Przepisy rozszerzające uprawnienia płatnika do składania wniosków o stwierdzenie nadpłaty – omówienie, przykłady.
 3. Formularz PIT 2 (9) od roku  2023 – omówienie, wybrane problemy.
 4. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków – szczegółowe omówienie.
 5. Ulga dla seniorów, kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego – wybrane problemy podatkowe – omówienie.
 6. Ulga 4+ w zaliczkach – wybrane problemy.
 7. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy w kontekście świadczeń ponoszonych przez zakład pracy za pracowników /członków ich rodzin.
 8. Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę / następstwo prawne.
 9. Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych – wyjaśnienia organów skarbowych.
 10. Umowa o dzieło/zlecenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą.
 11. Świadczenia socjalne a podatek – wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników.
 12. Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych – skutki podatkowe.
 13. Koszty z tytułu praw autorskich – wybrane problemy.
 14. Opodatkowanie/oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej.
 15. Zwroty za ładowanie samochodu elektrycznego dla pracownika, a konsekwencje podatkowe.
 16. Samochód dla prezesa na kontrakcie managerskim – skutki podatkowe.
 17. Ryczałt za używanie pojazdu służbowego dla celów służbowych – kiedy opodatkowany a kiedy nie?
 18. Karty podarunkowe, bony podarunkowe dla pracowników/członków ich rodzin -omówienie zasad opodatkowania w/w świadczeń.
 19. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych.
 20. Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym.
 21. Opodatkowanie samochodów służbowych w nowych wyjaśnieniach organów skarbowych.
 22. Opodatkowanie odszkodowań – wybrane problemy.
 23. Pytania i odpowiedzi.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl