Szkolenie : Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników w 2023r.

Nazwa Szkolenia :


Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników w 2023r.

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul. Miejska 16, Hotel Przy Młynie

Data Szkolenia :


10-10-2023
10:00 - 14:00

Cena Szkolenia :


590,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca, autor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 18 letni staż pracy w Ministerstwie Finansów w Departamentach podatkowych (Departament Podatków Dochodowych, Departament Systemu Podatkowego), autor publikacji (komentarzy) z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni wykładowca z zakresu tego podatku.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Aktualna interpretacja podatkowa w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 2. Nowe stanowisko w zakresie przychodu delegowanych pracowników.
 3. Prezenty dla pracowników np. tablety, karty podarunkowe, bony podarunkowe( w tym świąteczne oraz urodzinowe ) w aspekcie podatkowym.
 4. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych.
 5. Karty paliwowe dla pracowników – skutki podatkowo-składkowe.
 6. Prezenty dla dzieci pracowników, w tym wyprawki a podatek,
 7. Darowizna dla pracownika a przychód ze stosunku pracy,
 8. Posiłki finansowane przez zakład pracy a podatek,
 9. Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym,
 10. Ryczałty oraz koszty uzyskania przychodów przy pracy zdalnej w kontekście podatkowym.
 11. Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT 11 oraz PIT 4R.
 12. Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych – aktualne wyjaśnienia organów skarbowych.
 13. Aktualna wykładnia organów skarbowych w zakresie zwolnienia dla pracującego seniora oraz kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego – wybrane problemy podatkowe.
 14. Przepisy rozszerzające uprawnienia płatnika do składania wniosków o stwierdzenie nadpłaty – omówienie, przykłady.
 15. Formularz PIT 2 ( 9 ) od roku  2023–  aktualne interpretacje, omówienie, wybrane problemy.
 16. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków – szczegółowe omówienie.
 17. Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy.
 18. Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę/ następstwo prawne.
 19. Umowa o dzieło/zlecenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą.
 20. Świadczenia socjalne a podatek –wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników.
 21. Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych – skutki podatkowe.
 22. Koszty z tytułu praw autorskich – wybrane problemy.
 23. Opodatkowanie/oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej.
 24. Zwroty za ładowanie samochodu elektrycznego dla pracownika, a konsekwencje podatkowe.
 25. Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim – skutki podatkowe.
 26. Opodatkowanie samochodów służbowych w aktualnych wyjaśnieniach organów skarbowych.
 27. Opodatkowanie odszkodowań – wybrane problemy.
 28. Wygrane w konkursach i grach a podatek dochodowy.
 29. Pytania i odpowiedzi.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl