Szkolenie : Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od 1 sierpnia 2019r.

Nazwa Szkolenia :


Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od 1 sierpnia 2019r.

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Data Szkolenia :


27-08-2019
9:30

Cena Szkolenia :


390,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca, autor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 18 letni staż pracy w Ministerstwie Finansów w Departamentach podatkowych (Departament Podatków Dochodowych, Departament Systemu Podatkowego), autor publikacji (komentarzy) z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni wykładowca z zakresu tego podatku.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Omówienie zmian w podatku wchodzących 1 sierpnia 2019r.

Program szkolenia

 1. Zmiany w podatku dochodowym wchodzące z życie od 1 sierpnia 2019r.
 2. Podatek dochodowy a świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz zaprzestania pobierania węgla w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym -zmiany na rok 2019.
 3. Nowe stanowisko organów skarbowych w sprawie opodatkowania zwrotów kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej.
 4. Najnowsze stanowisko organów skarbowych dotyczące opodatkowania wynajmu więcej niż 1 mieszkania w kontekście wyroku NSA.
 5. Opodatkowanie szkoleń dla managerów w trym z zakresu BHP –nowe wykładnie.
 6. Nowe zasady składania zeznań podatkowych oraz terminy na zwrot nadpłat z nich wynikających.
 7. Pracownicze programy kapitałowe –omówienie skutków podatkowych.
 8. Zmiany w podatku dochodowym rok 2019 ze szczególnym uwzględnieniem płatnika a dotyczące m.in.:
  • zmian w drukach PIT oraz terminach na ich złożenie – szczegółowe omówienie zmienionych druków PIT 2, 4R, 8AR, 8C, 11, R, IFT-1/IFT-1R,
  • omówienie nowych zasad składania zeznań podatkowych oraz terminów na zwroty nadpłat z nich wynikających,
  • zmiany zasad aktualizacji adresu przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanym podatnikiem VAT.
 9. Nowe zasady składania oświadczeń o wyborze formy opodatkowania dochodów z najmu a także obowiązków ewidencji przez podatnika mającego dochody z najmu zryczałtowanego (8,5 %):
  • wybrane zwolnienia podatkowe między innymi: dotyczące „ulgi mieszkaniowej”,
  • omówienie nowych regulacji związanych z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych,
  • zmiany w zakresie dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji podatkowej.
 10. Podatek u źródła w kontekście nowych obowiązków płatnika związanych z wypłatami dla nierezydentów – w tym zmiany w zakresie sposobu poboru tego podatku – omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.
 11. Podatek od niezrealizowanych zysków ( podatek z tytułu wyjścia )- omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.
 12. Danina solidarnościowa pochodząca od osób najlepiej zarabiających na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych – omówienie.
 13. Wybrane zmiany w przepisach ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczące m. in:
  • definicji korzyści podatkowej,
  • sztuczności działania,
  • ograniczenia możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania,
  • zmiany dotyczące mocy ochronnej interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w przypadku unikania opodatkowania,
  • dopuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec płatników oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego wobec nich,
  • zmiany w zakresie postępowania w przedmiocie wydania opinii zabezpieczającej,
  • postępowanie w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania – główne zasady.
 14. Omówienie zmian, które weszły w życie 2018 r ze szczególnym uwzględnienie kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich.
 15. Działalność nierejestrowa (art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców) w kontekście podatkowo-składkowym- wybrane problemy.
 16. Nowe interpretacje podatkowe.
 17. Pytania i odpowiedzi, w tym na zagadnienia nie poruszone w treści programu a związane z problemami podatkowymi płatnika.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl