Szkolenie : Podatek CIT i PIT 2023 roku

Nazwa Szkolenia :


Podatek CIT i PIT 2023 roku

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


03-02-2023
9:30 - 14:00

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomoc

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Zmiany w CIT:
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego.
  • Uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.
  • Odroczenie oraz zmiany w zakresie podatku minimalnego.
  • Nowy sposób liczenia dochodu/straty dla potrzeb podatku minimalnego.
  • Nowy sposób liczenia podstawy opodatkowania w podatku minimalnym.
  • Nowe wyłączenia spod podatku minimalnego.
  • Zmiany w zakresie podatku od przerzucania dochodów.
  • Nowa definicja przerzucania dochodów.
  • Zmiany w zakresie podatku u źródła. Zmiany w zakresie trybu pay and refund.
  • Zmiany w cenach transferowych – mniej problematyczne transakcje rajowe.
  • Polska Spółka Holdingowa – czy będzie łatwiej skorzystać z preferencji podatkowej?

 

 1. Zmiany w PIT dla płatników.

 

 • Nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę od 1 stycznia 2023r. – rewolucyjne zmiany w PIT-2:
  • Zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023r.:
   • nowi płatnicy podatku uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w trakcie roku,
   • nowi podatnicy uprawnieni do korzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku (np. zleceniobiorcy, wykonawcy itp.),
   • płatnicy uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę „z urzędu”.
  • Możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników ( np. pracodawców):
   • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku osiągania przychodów  u kilku płatników – sposób dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę,
   • warunki umożliwiające podział kwoty zmniejszającej zaliczkę między kilku płatników w danym miesiącu,
   • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w 2023r. przez pracownika prowadzącego działalność  gospodarczą,
   • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez emeryta/rencistę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia – PIT-2 a PIT-3 i wycofanie EPD-18 – problemy podatkowe emerytów i rencistów, przykłady,
   • stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku pracownika osiągającego przychody z kilku umów zawartych z tym samym pracodawcą ( np. umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, kilku umów zlecenia zawartych z tym samym „pracodawcą”).
  • Od kiedy osoby zatrudnione będą mogły składać nowe oświadczenia PIT-2?
  • Nowa formy składania PIT-2 od 01.01.2023r.i termin obowiązywania oświadczenia.
  • Nowy wzór PIT-2 – omówienie zasad wypełniania.
  • Zmiany w stosowaniu oświadczenia PIT-2 w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia – przykład.
  • Stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę na liście płac,  po zmianach od 1 stycznia 2023r. – przykłady.
 • Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń podatkowych w zakładach pracy i organach rentowych od 2023r.:
  • Formy składania wniosków i oświadczeń podatkowych – rodzaje wniosków i oświadczeń w 2023r.
  • Termin obowiązywania poszczególnych oświadczeń i wniosków a obowiązek ich aktualizacji lub wycofania.
  • Zmiany w stosowaniu oświadczeń i wniosków podatkowych po ustaniu zatrudnienia.
  • Zwolnienie płatnika z odpowiedzialności za naliczenia zaliczek na podstawie błędnie złożonych oświadczeń przez podatnika.
 • Możliwość niepobierania zaliczki na podatek z wynagrodzenia podatnika ( np. pracownika) w 2023r.
  • Warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia.
  • Zwolnienie z pobierania zaliczki a stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę (na podstawie złożonego PIT-2).
 • Nowy PIT-11 po zmianach podatkowych od 1 lipca 2022r – zasady jego wypełniania.
  • Wykazywanie w PIT-11  zasiłków macierzyńskich w PIT-11 ( opodatkowanych i zwolnionych z podatku dochodowego).
  • Wykazywanie przychodów  ze stosunku pracy objętych tzw. ulgą dla klasy średniej.
  • Przychody korzystające ze zwolnienia w ramach tzw. ulg PIT „0” – m.in. ulga dla seniora, ulga 4+ i ulga dla młodych.
  • Składki członkowskie do związków zawodowych w PIT-11.

 

 1. Zmiany w PIT dla przedsiębiorców.

 

 • Zmiany w zakresie opodatkowania na zasadach liniowych:
  • Możliwość odliczenia/zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Zmiany w zakresie zryczałtowanych form opodatkowania:
  • Możliwość odliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne.
  • Zmiana formy opodatkowania.
  • Przejście z opodatkowania na zasadach liniowych na skalę podatkową.
  • Przejście z opodatkowania na zasadach zryczałtowanych na skalę podatkową.
  • Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku podatkowego.
  • Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego.
  • Zmiana formy opodatkowania w przypadku świadczenia usług najmu.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl