Szkolenie : Planowane zmiany w ustawie Kodeks Pracy w 2023r. w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich, rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień.

Nazwa Szkolenia :


Planowane zmiany w ustawie Kodeks Pracy w 2023r. w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich, rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


22-02-2023
9:00 - 14:00

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 r. współpracuje z: wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”, Górnośląsk

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Celem szkolenia: jest omówione nadchodzących zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw. Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Program szkolenia

 1. Planowane zmiany w zakresie zawierania umów o pracę:
  • zmiany w zawieraniu umów na okres próbny,
  • zmiany w zakresie umów na czas określony:
   • przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy,
   • konsultacje ze związkami zawodowymi,
   • odwołanie do sądu (roszczenia pracownika),
  • prawo do jednoczesnego zatrudnienia na innej podstawie,
  • rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy:
   • zmiana treści umowy o pracę,
   • zamiany w informacjach o warunkach zatrudnienia,
   • przekazywanie informacji w postaci elektronicznej,
   • dodatkowe informacje dla pracowników oddelegowanych,
  • przejście do innych form zatrudnienia,
  • ochrona pracownika przed zwolnieniem.
 2. Zmiany w obowiązkach pracodawcy:
  • obowiązek informowania o warunkach pracy i płacy,
  • obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu,
  • szkolenia zapewniane przez pracodawcę,
  • obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP.
 3. Dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy ,
  • dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy w zależności od wymiaru czasu pracy.
 4. Zwolnienie z powodu działania siły wyższej:
  • wymiar zwolnienia,
  • wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia,
  • uwzględnienie zwolnienia w świadectwie pracy.
 5. Urlop opiekuńczy:
  • na czy polega urlop opiekuńczy,
  • na kogo przysługuje urlop opiekuńczy,
  • wymiar, termin i forma wnioskowania o urlop opiekuńczy.
 6. Planowane zmiany w Urlopach związanych z rodzicielstwem:
  • zmiany dot. ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów,
  • zgoda pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia,
  • uchylenie przepisu wnioskowania o wykorzystanie jednorazowo urlopu,
  • zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
  • wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego,
  • zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
  • zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie z łączenia urlopu z pracą,
  • skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych,
  • w urlopach wychowawczych,
  • elektronizacja wniosków.
 7. Elastyczna organizacja pracy:
  • czym jest i kto może złożyć wniosek,
  • warunki skorzystania z nowych przywilejów.
 8. Zmiany w ustawie zasiłkowej:
  • brak prawa do świadczeń chorobowych w okresie urlopu opiekuńczego,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
  • jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego.
 9. Rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień:
  • wynagrodzenie za okres zwolnienia powodu działania siły wyższej,
  • wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego.
 10. Przepisy przejściowe

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl