Szkolenie : PIT za 2022 i 2023r. Zamknięcie roku. Zmiany w Podatku Dochodowym od osób fizycznych. Jak wypełnić PIT-11 za Pracowników i Zleceniobiorców.

Nazwa Szkolenia :


PIT za 2022 i 2023r. Zamknięcie roku. Zmiany w Podatku Dochodowym od osób fizycznych. Jak wypełnić PIT-11 za Pracowników i Zleceniobiorców.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Sokolska 24, Hotel Vienna House Easy

Data Szkolenia :


19-12-2022
9:00 - 14:00

Cena Szkolenia :


590 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Celem szkolenia:

jest omówienie zmian w formularzach i deklaracjach podatkowych PIT-2, PIT-11, IFT-1/1R oraz prawidłowe ich wypełnienie. Na szkoleniu omówione zostaną zasady wykazywania dochodów po zmianach wprowadzonych do ustawy o PDOF prawidłowe sporządzenie deklaracji rocznych PIT-11 dla pracowników/zleceniobiorców w tym pracowników oddelegowanych, cudzoziemców oraz wynagrodzenia kierowców w przewozach międzynarodowych.

 

Program szkolenia

 1. Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów:
  • skala podatkowa: 12% (17%) 32%,
  • pobór zaliczki na podatek dochodowy po zmianach w 2022r., ulga dla klasy średniej – porównanie zaliczek na podatek a PIT za 2022r.,
  • skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022r.
 1. PIT-2 – Wnioski i oświadczenia i ich wpływ na rozliczenia podatkowe zmiany od 2023r.:
  • warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2) – nowy podział na 1/12-24-36,
  • wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2022/2023r.,
  • oświadczenia o stosowaniu: ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów,
  • wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%,
  • wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat,
  • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie – wychowujących dzieci,
  • wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%,
  • oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R,
  • ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek.
 1. PIT-11 za 2022r. dla Pracowników:
  • prawidłowe wykazywanie przychodów w PIT po zmianach w 2022r.,
  • podział przychodów pracowników po ukończeniu wieku emerytalnego,
  • przychody pracowników korzystających z ulgi dla młodych / powracających / rodziców dzieci 4+ / seniorów,
  • podział kwot wypłacanych zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego,
  • krok po kroku jak wypełnić nową informację PIT-11 za 2022r.
 1. PIT-11 za 2022 r. – dla Zleceniobiorców:
  • przychody z umów zlecenia, dzieło, kontraktów menedżerskich,
  • powołanie, rada nadzorcza,
  • ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów.
 1. PIT-11 za 2022 r. dla Cudzoziemców i Pracowników oddelegowanych w tym kierowców w przewozach międzynarodowych:
  • rozliczenie roczne cudzoziemców (umowa o pracę i zlecenia),
  • rozliczenie roczne pracowników oddelegowanych,
  • metoda proporcjonalnego odliczenia podatku i wyłączenia z progresją.
 1. IFT-1/1R za 2022r. dla Cudzoziemców:
  • rozliczenie roczne cudzoziemców (umowa zlecenia).

 

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl