Szkolenie : Ochrona sygnalistów

Nazwa Szkolenia :


Ochrona sygnalistów

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


27-09-2023
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Gabriela Rychły-Stucke - czynny IOD, audytor ISO 27001, mediator sądowy, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, wykładowca RODO w Akademia Humanitas , ekspert Infor w zakresie ochrony danych osobowych, wieloletni praktyk, oraz prelegent na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem UODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień. W ramach obsługi firm opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

O szkoleniu Ochrona Sygnalistów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii reguluje kwestie dotyczące ochrony osób, które dokonują zgłoszenia nieprawidłowości, o których uzyskały informacje w kontekście związanym z pracą. Kraje członkowskie UE zostały zobligowane do implementacji dyrektywy do swojego porządku prawnego w terminie do 17 grudnia 2021 r.

Nowe regulacje nakładają na pracodawców m.in. obowiązek przygotowania procedur oraz utworzenia kanałów wewnętrznych do zgłaszania naruszeń prawa przez Sygnalistów.

Szkolenie ma za zadanie zapoznać Uczestników z praktycznymi aspektami regulacji wynikającymi z Dyrektywy 2019/1937 oraz z założeniami projektowanej ustawy implementującej dyrektywę, w szczególności jak skutecznie zaprojektować kanały zgłaszania nieprawidłowości z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych.

W trakcie szkolenia zostaną przywołane przykładowe procedury oraz sposoby ich wdrożenia w organizacji.

Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło 1 sierpnia br. na swojej stronie  kolejny projekt z dnia 12.07.2023 r., (to już 9 projekt) ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Z informacji przekazanej na stronie rządowej wiemy również, że projekt został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Proponowane szkolenie będzie prowadzone w oparciu o przepisy aktualne na dzień szkolenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z regulacjami dotyczącymi ochrony sygnalistów wynikającymi z tzw. dyrektywy o sygnalistach oraz założeń projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Adresaci szkolenia

Szkolenie Ochrona Sygnalistów dedykowane jest dla:
– przedsiębiorców;

– administratorów danych oraz przedstawicieli szczebla kierowniczego administratora;
– inspektorów ochrony danych;
– osób odpowiedzialnych za wdrożenie procesu ochrony sygnalistów w organizacj;i
– osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacji;
– specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w swojej organizacji;
– średnich i dużych przedsiębiorców, którzy chcą poznać swoje obowiązki wynikające z       aktualnych przepisów prawa;
– dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony sygnalistów;

Metodyka

Szkolenie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dialog podczas spotkania, możliwość zadawania pytań na bieżąco, studium przypadku

Program szkolenia

 1. Omówienie zakresu przedmiotowego i podmiotowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

 

 1. Dyrektywa UE a polskie przepisy.

 

 1. Zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne w rozumieniu Dyrektywy
  oraz krajowego projektu ustawy.

 

 1. Formy zgłoszeń – ustna, pisemna, pisemna elektroniczna.

 

 1. Ryzyko związane z wdrożeniem dyrektywy – aspekty praktyczne.

 

 1. System dla sygnalistów jako integralna część systemu zarządzania organizacją.

 

 1. Uzasadnione podstawy zgłoszenia i zgłoszenia nieprawdziwe oraz stanowiące nadużycie.

 

 1. Zgłoszenia w świetle regulacji RODO.

 

 1. Szczególna ochrona stosunku pracy sygnalisty będącego pracownikiem.

 

 1. Informowanie sygnalisty o postępowaniu wyjaśniającym i jego etapach – omówienie motywu
  57 Dyrektywy.

 

 1. Zakaz działań odwetowych. Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla sygnalisty za tzw.

działania odwetowe

 

 1. Rejestr zgłoszeń. Metody prowadzenia rejestrów zgłoszeń w zgodności z art. 18 Dyrektywy
  oraz zakresem, o którym mowa w projekcie ustawy krajowej. Ewaluacja i raportowanie zgłoszeń.

 

 1. Powołanie Compliance Officer i jego zadania w organizacji.

 

 1. Powiązania zapisów Dyrektywy z systemem kontroli zarządczej w jednostkach sektora

finansów publicznych.

 

 1. Zgłoszenie zewnętrzne – rola organu publicznego i centralnego – powiązania.

 

 1. Odszkodowanie dla podmiotu za tzw. dokonanie uszczerbku wynikającego ze zgłoszenia

przez sygnalistę.

 

 1. Kary za brak wdrożenia i stosowania przepisów.

 

 1. Podsumowanie, dyskusja, pytania

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl