Szkolenie : Obowiązki firm i instytucji w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Nazwa Szkolenia :


Obowiązki firm i instytucji w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Miejsce Szkolenia :


Gliwice, ul. Dąbrowskiego 24, hotel Mikulski

Data Szkolenia :


30-01-2020
9:00

Cena Szkolenia :


390 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Tomasz Gzela - Praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji) jak i doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Szanowni Państwo,
W dniu 13 lipca 2018r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych).
Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.
Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.

 

INFORMACJA O SZKOLENIU:

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zlikwidował obecnie możliwość szkolenia e-learningowego.
Powyższe nie zwalnia jednak z uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
Warunek ten spełni udział w szkoleniu przeprowadzonym przez osobę – zgodnie z wytycznymi GIIF – dającą rękojmię należytego wykonania powyższego obowiązku.

Osobą spełniającą powyższe warunki jest prowadzący szkolenie Tomasz Gzela praktyk w omawianych dziedzinach, zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji) jak i doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

Polecamy to szkolenie jako wewnętrzne w firmach. Zapraszamy do kontaktu.

Program szkolenia

 1. Zmieniony katalog  instytucji obowiązanych w tym  rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż.
 2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna).
 3. Nowa obowiązkowa  procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce firmy.
 4. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem  przy stosowaniu  środków  bezpieczeństwa finansowego
 5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona) w firmie, instytucji, kancelarii itp.
 6. Weryfikacja tożsamości a RODO.
 7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro.
 8. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk.
 9. Dokumentacja źródłowa w jednostce.
 10. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
 11. Szkolenia, kontrola i kary.
 12. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
  a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
  b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
 13. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu.
 14. Praktyczne przykłady.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl