Szkolenie : Nowelizacja VAT, CIT, PIT od 2023r.

Nazwa Szkolenia :


Nowelizacja VAT, CIT, PIT od 2023r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


09-02-2023
9:00-14:00

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Podatek VAT

 

 • Zmiany w wystawianiu faktur:
  • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących;
  • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus – nowe uregulowanie;
  • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus;
  • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu;
  • Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż;
  • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych.

 

 • Zmiany transakcji wewnątrzwspólnotowych:
  • Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury;
  • Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej;
  • Zmiana zasad rozliczania WDT przy braku dokumentów wywozowych;
  • Zmiany przy rozliczaniu transakcji łańcuchowych;
  • Korekta deklaracji OSS i IOSS.

 

 • Zmiany w rozliczaniu proporcji:
  • Obecne uregulowania dotyczące stosowania bieżącej proporcji oraz jej korygowania po zakończeniu roku;
  • Brak korygowania proporcji po zakończeniu roku – podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.;
  • Skutki praktyczne zmiany – zasada rozliczenia za 2022 r. wg zasad nowych czy dotychczasowych?

 

 • Pozostałe zmiany:
  • Podwyższenie progu dla małego podatnika;
  • Obniżenie sankcji podatkowych;
  • Zmiany w stosowanych zwolnieniach z opodatkowania podatkiem VAT;
  • Kolejne należności możliwe do regulowania z rachunku VAT;
  • Zmiany w wydawaniu WIS.

 

 • Pozostałe zmiany uchwalone w trakcie 2022 r. obowiązujące od 2023 r.
  • Utrzymanie stawek w wysokości 23% i 8% na kolejny okres;
  • Powrót do stawek podstawowych od 2023 r. w odniesieniu do towarów i usług ze stawkami obniżonymi wprowadzonymi ustawą antykryzysową;
  • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
  • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
  • Obniżenie kwoty zapłat bezgotówkowych z 15 tys do 8 tys – skutki praktyczne od 1 stycznia 2023r.;
  • Obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami fiskalnymi;
  • Wpłaty przez konsumentów za transakcje powyżej 20 tys zł. w formie bezgotówkowej;
  • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych i wpłat bezgotówkowych.

 

 • Zmiany dotyczące faktur: Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur:
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
  • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej – w jaki sposób?
  • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej – sposoby i moment;
  • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
  • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych – forma, termin, zakres podmiotowy;
  • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
  • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.
  • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
  • Funkcjonowanie systemu – data wejścia w życie uregulowań: czy 1 stycznia 2023 r. czy później?;
  • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur – skutki praktyczne;
  • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur – skutki podatkowe;
  • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
  • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
  • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek;
  • Likwidacja słowa „Duplikat” jako jej obowiązkowego elementu – skutki praktyczne;
  • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa „Korekta” oraz przyczyny korekty;
  • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
  • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.

 

 1. Podatek CIT

 

 • Zmiany w amortyzacji i leasingu od 2023 r.:
  • Brak możliwości zaliczania amortyzacji budynków, lokali mieszkalnych posiadanych na dzień 31/12/2021 r. do kosztów uzyskania przychodów;
  • Spółki transgraniczne a amortyzacja;
  • Zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;
  • Przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;
  • Zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych
  • Rozliczenia leasingu i jego wykupu w podatku dochodowym.

 

 • Zmiany w zasadach rozliczeń i obowiązujących drukach:
  • Zasady rozliczeń ulgi na złe długi dotychczasowe i po zmianach;
  • Brak konieczności wykazywania wierzytelności i zobowiązań w załączniku do zeznania;
  • Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków;
  • Rozliczanie zagranicznych jednostek kontrolowanych CFC.

 

 • Zmiany w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów od 2023 r.:
  • Moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku składek społecznych płaconych do ZUS;
  • Uchylenie uregulowań związanych z „ukrytą dywidendą”;
  • Zmiany w wyłączeniu z KUP kosztów finansowania dłużnego – wyłączenia stosowania oraz nowy limit wyliczeń limitu.

 

 • Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowych w PIT i CIT:
  • Nowe limity przy transakcjach rajowych: 500 tys i 2,5 mln zł.;
  • Sporządzanie dokumentacji lokalnej w formie elektronicznej – co oznacza obowiązek w praktyce?
  • Wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej – nowe zwolnienia;
  • Nowa informacja o cenach transferowych: nowy wzór, forma elektroniczna, nowe dane;
  • Podpis informacji także przez pełnomocnika,
  • Brak obowiązku składania informacji ORD-U;
  • Likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym.

 

 • Zmiany w zasadach ustalania podatku minimalnego:
  • Podwyższenie progu wyliczania podatku minimalnego z 1% do 2%;
  • Nowe zasady wyliczania wskaźnika;
  • Wprowadzenie alternatywnej metody wyliczania podatku minimalnego;
  • Rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego;
  • Przepisy przejściowe wprowadzające zmiany.

 

 • Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła:
  • Abolicja w odniesieniu do składanego oświadczenia WH-OSC w 2022 r.;
  • Oświadczenie składane raz w danym roku a nie co kwartał;
  • Rozszerzenie zwolnień z podatku u źródła;
  • Kopia certyfikatu rezydencji wystarczająca do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • Wyłączenie niektórych obowiązków opodatkowania odsetek i dyskonta.

 

 1. Podatek PIT

 

 • Nowy druk PIT-2 obowiązujący od 2023 r.– zasady wypełniania:
  • Kwota wolna od podatku: 300,00 lub 150,00 lub 100,00 – kiedy i jak stosować?
  • Zasady wskazywania kwoty wolnej w przypadku stosowania art. 42e;
  • Oświadczenie dla osoby samotnie wychowującej dziecko;
  • Oświadczenie o stosowaniu ulg podatkowych;
  • Jak liczyć 4-letni okres stosowania ulgi dla powracających z zagranicy;
  • Wybór podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
  • Rezygnacja z ulgi dla młodych;
  • Rezygnacja z kosztów podatkowych;
  • Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – dla kogo możliwość?
  • Zmiany PIT-2 składane w trakcie roku;
  • Złożone oświadczenia i druki w latach poprzednich a nowy formularz – czy trzeba aktualizować?

 

 • Rozliczenia roczne za 2022 r. składane w 2023 r.– zmienione zasady Polskim Ładem:
  • Pojęcie „hipotetycznego podatku dochodowego” – co oznacza?
  • Rozliczenie roczne według zasad obowiązujących do 30 czerwca 2022 r. i od 1 lipca 2022r. – co się opłaca?
  • Nadpłata lub niedopłata podatku PIT a zaliczki na podatek dochodowy wykazywane w PIT-11;
  • Rozliczanie wspólne z małżonkiem;
  • Rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem – przywrócenie w trakcie roku możliwości a rozliczenie roczne;
  • Korzystanie z ulg podatkowych w zeznaniach rocznych przez podatników;
  • Odliczenia od dochodu i od podatku – nowe uregulowania obowiązujące za 2022 r., w tym zmiany w uldze rehabilitacyjnej, nowa ulga na związki zawodowe, na remont nieruchomości zabytkowej;
  • Rozliczenie składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – na czym polega korekta roczna?

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl