Szkolenie : Nowelizacja JPK VAT i pakiet e-commerce już od 1 lipca 2021 roku i kolejne planowane zmiany w VAT.

Nazwa Szkolenia :


Nowelizacja JPK VAT i pakiet e-commerce już od 1 lipca 2021 roku i kolejne planowane zmiany w VAT.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


02-08-2021
9:30 - 13:30

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomoc

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

I. Zmiany w nowym JPK_VAT od 1 lipca 2021 roku.

 

 1. Zmiany w kodowaniu oznaczeń GTU:
  • doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe (zrezygnowano z odwołania do definicji ustawy o podatku akcyzowym),
  • modyfikacja brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” – oleje opałowe,
  • eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
  • nowelizacja przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy,
  • dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
  • doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia „GTU_09” – produkty lecznicze,
  • dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części,
  • przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
  • wyłączenie oznaczeń kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.
 2. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
  • limit kwotowy 15 tyś zł dla oznaczeń „TP” dotyczących podmiotów powiązanych,
  • zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
  • nowelizacja w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
  • wyłączenie wprost oznaczania symbolami procedur dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.
 3. Faktura do paragonu a faktura uproszczona w nowym JPK_VAT:
  • sposób prezentowania danych w JPK_VAT,
  • zasady wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone z uwzględnieniem objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów i przeglądem interpretacji podatkowych.

 II. Krajowy System e Faktur (KseF) od 1 października 2021 roku.

 

 1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 2. Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 3. Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
 4. Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej.
 5. Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 6. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
 7. Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych.
 8. Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT.
 9. Dane raportowane w JPK_VAT a KSeF.
 10. Spójność JPK_VAT z KSeF.
 11. JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF.

 

III. Nowy termin na odliczenie podatku VAT

 

 1. Ujęcie podatku naliczonego w JPK_VAT wg zmian z pakietu SLIM VAT 1 i projektowanych zmian SLIM VAT 2.

 IV. Faktury korygujące w JPK_VAT:

 

 1. Anulowanie faktury a JPK_VAT.
 2. Faktury korygujące w JPK_VAT oraz KSeF.
 3. Nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r. – SLIM VAT 1 (korekta in minus oraz in plus).
 4. Wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług i WNT w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

 V. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r.

 

 1. Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.
 2. Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT – wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym.
 3. Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT.
 4. Nowe terminy wymiany kas fiskalnych on line 2021r.

 VI. Pakiet e-commarance

 

 1. Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce.
 2. Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE.
 3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (tzw. WSTO):
  • definicja WSTO,
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy,
  • limit 10 tys. EURO,
  • miejsce opodatkowania w przypadku tej procedury.
 4. Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:
  • procedura unijna,
  • procedura nieunijna.
 5. Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-IOSS:
  • zwolnienie do 150 EURO,
  • bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika).
 6. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI):
  • definicja SOTI,
  • miejsce opodatkowania.
 7. Nowe obowiązki ewidencyjne:
  • zakres i zasady prowadzenia ewidencji transakcji.
 8. Nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych:
  • instytucja tzw. uznanego dostawy,
  • fikcja dokonania dostawy.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl