Szkolenie : Nowe zasady doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym od 1 lipca 2021r.

Nazwa Szkolenia :


Nowe zasady doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym od 1 lipca 2021r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


23-06-2021
9:10 - 13.15

Cena Szkolenia :


330,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Zdyb - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, radca prawny. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz prawie energetycznym i prawie ochrony środowiska. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w organach administracji publicznej jak i w kancelariach prawnych obsługujących organy jednostek samorządu terytorialnego. Praktykę zawodową od wielu lat łączy z rozwojem naukowym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w monografiach i czasopismach naukowych o charakterze prawniczym. Uczestnik i prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wykładowca prowadzący zajęcia między innymi z prawa i postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, administracyjnego postępowania egzekucyjnego, kontroli i nadzoru nad działalnością administracji publicznej.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

 Cel i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z nowymi regulacjami dotyczącymi doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym i wynikającymi z wejścia w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów obsługujących organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, którzy stosują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w załatwianiu spraw administracyjnych oraz adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pełnomocnicy reprezentujący strony w postępowaniach administracyjnych.

Program szkolenia

 1. Cel i założenia wprowadzenia ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
 2. Pojęcie doręczenia elektronicznego.
 3. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie o doręczeniach elektronicznych.
 4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa oraz kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 5. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
 6. Tworzenie i wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.
 7. Obowiązek utworzenia skrzynki doręczeń i wyznaczenia jej administratora.
 8. Wyszukiwanie i dostęp do danych z bazy adresów elektronicznych.
 9. Zmiany w zasadzie pisemności postępowania administracyjnego.
 10. Sposoby doręczeń przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zasada oficjalności doręczeń.
 11. Warunki skuteczności doręczeń elektronicznych.
 12. Moment doręczenia pisma drogą elektroniczną.
 13. Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania administracyjnego.
 14. Omówienie zmian w zakresie podań, wniosków, pełnomocnictw, ponaglenia, decyzji i postanowień, milczącego załatwienia sprawy oraz zaświadczeń w związku z doręczeniami elektronicznymi.
 15. Omówienie przepisów przejściowych ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 16. Terminy, od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej.
 17. Przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych w związku z nowelizacją ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl