Szkolenie : Lista Płac w 2021r. Rozliczanie Wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych. Izolacja i kwarantanna – wpłaty na PPK – urlop – ekwiwalent – odprawy.

Nazwa Szkolenia :


Lista Płac w 2021r. Rozliczanie Wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych. Izolacja i kwarantanna – wpłaty na PPK – urlop – ekwiwalent – odprawy.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


19-04-2021
9:30 - 14:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :


Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

 

Program szkolenia

 1. Wpływ składanych oświadczeń pracowniczych na rozliczanie wynagrodzeń:
  • stosowania kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2) i kosztów uzyskania,
  • wspólne opodatkowanie małżonków ,
  • oświadczenie o stosowaniu wyższej skali podatkowej (kiedy),
  • oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R,
  • wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a KUP i ulga,
  • KUP i ulga przy świadczeniach niepieniężnych (urlop bezpłatny, wychowawczy).

 

 1. Rozliczanie niskich wynagrodzeń:
  • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki,
  • wynagrodzenie i zasiłek a obniżenie KUP,
  • pracownik do 26 lat – hipotetyczny podatek,
  • jakie KUP w informacji PIT-11 ?

 

 1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (objęcie Izolacją – Kwarantanną):
  • wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego i inne przyczyny,
  • liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu,
  • wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy,
  • wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze,
  • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni,
  • wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy,
  • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego,
  • świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu,
  • świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej.

 

 1. Rozliczanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe:
  • wpłaty do PPK i możliwość ich obniżenia – przykłady wyliczeń,
  • wpłaty na PPK a ustanie zatrudnienia i ponowne zatrudnienie pracownika,
  • opodatkowanie wpłaty finansowanej przez Podmiot zatrudniający,
  • wpłata na PPK a przychód zwolniony z opodatkowania do 26 lat,
  • rozliczenie składkowo – podatkowe potrąconych wpłat,
  • wykazywanie wpłat na PPK w imiennych raportach ZUS RCA,
  • wykazywanie wpłat na PPK w informacji PIT-11.

 

 1. Prawidłowe ustalenie podstaw do wypłaty – wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny, odpraw i odszkodowań:
  • pierwszy i kolejny miesiąc zatrudnienia a zmienne składniki wynagrodzenia,
  • zawarcie kolejnej umowy o pracę a ustalenie wynagrodzenia za urlop,
  • konsekwencje przeniesienia urlopu na kolejną umowę a wynagrodzenie za urlop ,
  • premia motywacyjna, zadaniowa, regulaminowa i uznaniowa w podstawie,
  • przeliczanie podstawy po zmianie wysokości wynagrodzenia lub zaprzestaniu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia,
  • powrót do pracy po kilkumiesięcznej przerwie,
  • ekwiwalent w pierwszym i kolejnym miesiącu prac,
  • składniki za okresy dłuższe miesiąc a nieprzepracowanie okresu 12 miesięcy,
  • dopełnianie podstawy do ekwiwalentu w przypadku nieobecności.

 

 1. Zgon pracownika:
  • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia po zmarłym pracowniku a PIT,
  • odprawa pośmiertna uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Szkolenie na wysokim poziomie, ogromna wiedzą prowadzącego.

Magdalena Lehmann

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

 

Bardzo dobra organizacja szkolenia, Przystępnie przedstawiony temat.

Grażyna Szweb

Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej ,,Pollena-Savona” Sp. z o.o.

 

Profesjonalne szkolenie i wiedza wykładowcy. Przydatne informacje na temat zmian przepisów.

Dorota Kolawa

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

 

Profesjonalna wiedza wykładowcy oraz przydatne informacje zmian przepisów.

Maria Wolny

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

 

Bardzo dobre szkolenie. Temat omawiano w sposób wyczerpujący i przystępny. Super wykładowca.

Maria Urbańczyk

ETP S.A.

   

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl