Szkolenie : Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Nazwa Szkolenia :


Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


28-04-2021
9:30 - 13:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Krzysztof Stucke - Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obsz

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Wstęp: Omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie delegacji służbowych. Analiza porównawcza regulacji prawnych związanych z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem delegacji.

Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.

 

Korzyści dla uczestników: Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych.

Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Adresaci szkolenia:             Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Metody szkoleniowe:  przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Program szkolenia

 1. Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy:
  • jak zdefiniowana jest podróż służbowa?
  • jakie zapisy wprowadzić do umowy o pracę aby podróż pracownika była podróżą służbową?
  • jakie wprowadzić zapisy do układu zbiorowego itp. aby pracodawca mógł swobodnie regulować wysokość przysługującej diety?
  • czy pracodawcy mogą sami ustalać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej?
  • czy istnieje obowiązek pisemnego zlecenia wyjazdu pracownika w podróż służbową?
  • czy polecenie wyjazdu służbowego musi być potwierdzone przez jednostkę, w której pracownik realizował zadania służbowe?

 

Rozliczanie podróży służbowych

 

 1. Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych:
  • jakie należności przysługują pracownikowi z tyt. podróży służbowej?
  • czy pracownikowi należy się zwrot za wyżywienie?
  • czy samowolna zmiana środka transportu w podróży jest podstawą do zwrotu poniesionych kosztów?
  • jakie należy spełnić warunki aby pracownik mógł odbyć podróż prywatnym samochodem?
  • czy pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP?
  • czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi wydatki za przejazd płatną autostradą lub za płatny parking?
  • czy pracodawca ma prawo odmówić zwrotu poniesionych wydatków jeżeli pracownik rozliczył się po terminie?
 2. Podróż krajowa:

 

 • Dieta:
  • jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który powrócił z podróży w tej samej dobie?
  • jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który przebywał w podróży kilka dni?
  • jakie sytuacje powodują, że dieta pracownikowi  nie przysługuje?
  • o ile należy pomniejszyć wysokość diety, w przypadku gdy w hotelu zapewniono pracownikowi śniadanie?
  • czy rozpoczęcie podróży służbowej w dniu wolnym daje pracownikowi prawo do diety?
 • Koszt noclegu:
  • w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt?
  • czy kierowcy należy wypłacić ryczałt za nocleg w przypadku kiedy pracodawca wyposażył samochód w miejsce do spania?
  • czy powstanie u pracownika przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu?
  • w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?
 • Koszty dojazdów:
  • w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu a kiedy ryczałt?
  • w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?

 

 1. Podróż zagraniczna:
  • jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu?
  • jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej?
  • jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw?
 • Dieta:
  • na jaki cel przeznaczona jest dieta?
  • czy istnieje możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia?
  • czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety?
  • jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety?
 • Koszty przejazdów i dojazdów:
  • jaka wysokość ryczałtu przysługuje pracownikowi, któremu zapewniono dojazd do hotelu z lotniska?
  • czy pracownikowi można zwrócić faktyczne koszty poniesione w związku z dojazdem środkami komunikacji miejscowej?
  • w jakich sytuacjach ryczałt nie przysługuje?
 • Koszty noclegu:
  • jaka wysokość zwrotu przysługuje pracownikowi za nocleg?
  • czy zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit wygeneruje u pracownika przychód?
 1. Zaliczki pieniężne:
  • czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku podróży krajowej lub zagranicznej?
  • czy w przypadku zaliczki na podróż zagraniczną wypłacamy ją w walucie obcej czy polskiej?
  • po jakim kursie należy rozliczyć zwrot kosztów poniesionych w podróży zagranicznej?
 2. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej:
  • jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej?
  • czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy?
  • ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej?
  • kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować?

 

 1. Samochód osobowy w firmie na gruncie podatków dochodowych:
  • wydatki związane z używaniem samochodu – w jakiej części stanowią koszty podatkowe? przykłady wydatków uznawanych za eksploatacyjne przez organy podatkowe;
  • samochód wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, a tzw. użytek „mieszany” – skutki podatkowe
  • samochód niestanowiący składnika majątku podatnika – najem, dzierżawa, leasing samochodu a podatek dochodowy; sposób rozliczania kosztów eksploatacyjnych i czynszowych w oparciu o interpretacje podatkowe ;
  • samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne – ryczałty za używanie auta, najnowsze orzecznictwo w zakresie paliwa, aktualne stanowiska organów;
  • samochód służbowy używany do celów prywatnych a VAT;
  • zasady odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu osobowego w aspekcie zmian w podatku VAT;
  • odliczanie VAT od paliwa zakupionego do firmowego samochodu.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Treść merytoryczna szkolenia przekazuje wyczerpująco informacje. Adekwatne do kursu szkolenia.

Paulina Kwadrans

Rail Polska sp. z o.o.

 

Szkolenie prowadzone w sposób zadawalający, wyczerpujący i na temat. Materiały szkoleniowe odzwierciedlają tematykę szkolenia.

Renata Klima

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra sp. z o.o

 

Szkolenie przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca jasno i zrozumiale przedstawił temat szkolenia. Potrafi odpowiedzieć na każde pytanie. Materiały dobrze przygotowane.

Monika Mikołajek

Paks`D Sp. z o.o.

 

Ciekawe prowadzenie szkolenia, ogromna wiedza wykładowcy.

Iwona Świerczek

Gmina Lubomia

 

Kompetencje osoby prowadzącej szkolenie są na bardzo wysokim poziomie, a przekaz bardzo komunikatywny

Ilona Czopek

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

 

Szkolenie przystępnie prowadzone na wysokim poziomie

Izabela Knura

Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMPLEKS”K. Króliczek i wspólnicy Sp. J.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl