Szkolenie : Korygowanie błędnie rozliczonych wynagrodzeń i zasiłków w 2024 przeliczanie podstaw wymiaru świadczeń chorobowych po zmianach stanowisk ZUS

Nazwa Szkolenia :


Korygowanie błędnie rozliczonych wynagrodzeń i zasiłków w 2024 przeliczanie podstaw wymiaru świadczeń chorobowych po zmianach stanowisk ZUS

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


11-07-2024
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


380,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad korygowania błędnie wypłacanych wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz dokumentacji przekazywanej do ZUS i US.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym dokonywaniem korekt co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tematyce korekt jak
i osób na co dzień zajmujących się tą problematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Program szkolenia

 1. Zmiana stanowisk ZUS a przeliczanie ustalonych podstaw:
  • zawarcie z własnym pracownikiem umowy zlecenia/dzieło:
   • wniosek pracownika o przeliczenie podstawy z zakończonych umów,
   • wypłata wyrównania w dokumentach rozliczeniowych,
   • przedawnie roszczeń o wypłatę wyrównania;
  • zwolnienie tytułem działania siły wyższej:
   • wniosek pracownika o przeliczenie podstawy z zakończonych umów,
   • wypłata wyrównania w dokumentach rozliczeniowych,
   • przedawnie roszczeń o wypłatę wyrównania.
 1. Rozliczanie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę:
  • odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę bez zgody i za zgodą pracownika,
  • odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia ze świadczeń chorobowych,
  • zwrot wypłaconych świadczeń po wyroku sądu,
  • zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia,
  • rozliczenie błędnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę,
  • korekta dokumentacji płacowej.
 1. Po kontroli ZUS i Urzędu Skarbowego:
  • zapłata za pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę zaległych składek ZUS – skutki w podatku dochodowym,
  • pobranie zaliczki od świadczeń pracowniczych zwolnionych z opodatkowania,
  • zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia – czy należy korygować PIT-4R, PIT-11,
  • błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie.
 1. Zwrot nadpłaconych składek E-R i składki zdrowotnej:
  • skutki braku obniżenia składki zdrowotnej do zaliczki na podatek dochodowy,
  • skutki błędnie złożonego oświadczenia – niedopłata składek,
  • zwrot składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy:
   • korekta dokumentów ZUS,
   • rozliczenie zwrotu dla pracownika i byłego pracownika,
   • przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych,
  • przekroczenie rocznej podstawy osób przebywających na urlopach macierzyńskich
   i wychowawczych,
  • niedopłata składek E-R i nadpłata składki zdrowotnej.
 1. Korekta błędnie rozliczonych umów o dzieło i zlecenia:
  • utrata statusu ucznia i studenta do 26 roku życia,
  • student do 26 roku życia – korekta nadpłaconych składek i zaliczki na podatek w przypadku podjęcia studiów,
  • zawarcie kilku umów zlecenia,
  • uznanie umowy o dzieło jako umowa zlecenia,
  • uznanie umowy zlecenia jako umowy o pracę,
  • zwrot składek przez byłego zleceniobiorcę w następnym roku kalendarzowym,
  • prawidłowe rozliczenie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 1. Korekta świadczeń chorobowych:
  • uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy,
  • zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego,
  • korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego,
  • skutki umorzenia zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń chorobowych.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl