Praktyczne aspekty udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem w 2018 r. zasady prawidłowego rozliczania wynagrodzeń i zasiłków.

Miasto:

Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny ul. Jankowicka 23/25

Data szkolenia:

29-05-2018

Godzina:

9:00

Prowadzący:

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Cena:

350 zł + 23% VAT.

W przypadku płatności za szkolenie ze środków publicznych (w 70% lub w całości) – szkolenie zwolnione z VAT. Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat.

Program szkolenia

I. Zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem w 2018 roku.

 1. Urlop macierzyński;
  • nowe definicje osób uprawnionych do korzystania z urlopów w przypadku podziału urlopu na części,
  • wymiar urlopu macierzyńskiego,
  • podział urlopów pomiędzy osobami niebędącymi pracownikami (umowy cywilnoprawne – działalność gospodarcza),
  • sytuacje w których pracownik może zrezygnować z urlopów,
  • urodzenie martwego i zgon dziecka,
  • możliwość przesunięcia części urlopu macierzyńskiego w związku z urodzeniem dziecka wymagającego opieki szpitalnej,
  • rezygnacja z wychowywania dziecka,
  • urlop z tytułu przysposobienia dziecka.
 2. Urlop rodzicielski;
  • w jakich przypadkach inny członek najbliższej rodziny może skorzystać z urlopów,
  • w jakich przypadkach przysługuje część urlopu jeżeli matka jest osobą nieubezpieczoną,
  • wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w razie przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • jak należy podzielić urlopy aby wykorzystać do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie,
  • czy pracownik może wykorzystać urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni jeżeli po kilku dniach zrezygnował z pierwszej części tego urlopu – stanowisko MRPiPS,
  • czy pracownik może wykorzystać urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni gdy nie wykorzystał całej części urlopu w latach poprzednich – stanowisko MRPiPS,
  • czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub urodzenia kolejnego dziecka wymiar urlopu do 16 tygodni można w dalszym ciągu wykorzystać,
  • kiedy można przerwać urlop rodzicielski i jakie są tego konsekwencje,
  • czy każda część urlopu musi przypadać na wymiar 8 tygodni,
  • jak wydłużyć urlop rodzicielski w przypadku wykonywania pracy w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu.
 3. Urlop ojcowski;
  • podział urlopu ojcowskiego na części,
  • wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego,
  • termin złożenia wniosku o urlop ojcowski,
  • przerwanie urlopu w przypadku gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej.
 4. Urlop wychowawczy;
  • okres na wykorzystania urlopu wychowawczego,
  • wniosek o wykorzystanie urlopu wychowawczego,
  • podział urlopu wychowawczego na części,
  • wniosek o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy,
  • zakaz wypowiadania umów w okresie urlopu wychowawczego.
 5. Opieka nad dzieckiem do 14 roku życia;
  • wymiar godzinowy zwolnienia od pracy,
  • podział zwolnienia na części,
  • ustalanie wysokości wynagrodzenia w przypadku wymiaru godzinowego.

II. Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłku macierzyńskiego w 2018 roku.

 1. Ustalenie podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopach,
  • podstawa wymiaru składek na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim,
  • podstawa wymiaru składek na urlopie ojcowskim,
  • podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym,
  • deklaracje rozliczeniowe ZUS osób przebywających na urlopach,
  • deklaracje rozliczeniowe pracownika na urlopie wychowawczym podejmującym pracę w trakcie urlopu wychowawczego.
 2. Ustalenie wysokości świadczeń w przypadku łączenia pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim;
  • jak ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim,
  • jak ustalić dzienną stawkę zasiłku macierzyńskiego w przypadku łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim,
  • jak ustalić wynagrodzenie jeżeli w okresie świadczonej pracy łączonej z przebywaniem na urlopie rodzicielskim pracownik choruje, przebywa na urlopie wypoczynkowym.
 3. Podział % zasiłku macierzyńskiego w przypadku podziału urlopu rodzicielskiego na części;
  • jak ustalić wysokość % zasiłku macierzyńskiego jeżeli rodzicie rozpoczynają urlop rodzicielski w tym samym terminie,
  • jak ustalić wysokość % zasiłku macierzyńskiego jeżeli rodzice rozpoczynają urlop rodzicielski w innych terminach.
 4. Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego;
  • jak ustalić wysokość wyrównania zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego dla pracownika zatrudnionego na część etatu,
  • jak ustalić wysokość wyrównania zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego dla pracownika przez część miesiąca.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com