Szkolenie : Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze na liście płac w 2019 roku w sytuacjach wątpliwych w aspekcie rozliczeń składkowo – podatkowych

Nazwa Szkolenia :


Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze na liście płac w 2019 roku w sytuacjach wątpliwych w aspekcie rozliczeń składkowo – podatkowych

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


27-03-2019
9:00

Cena Szkolenia :


370 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

W przypadku płatności za szkolenie ze środków publicznych (w 70% lub w całości) – szkolenie zwolnione z VAT. Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego ustalania podstaw do wypłaty wynagrodzeń na bazie wybranych wyjaśnień i interpretacji: MRPiPS, PIP, ZUS, US oraz wyrokach sądów.

Na szkoleniu omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące prawidłowego ustalania podstaw, które budzą najwięcej zastrzeżeń i wątpliwości.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę z naliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków.

Program szkolenia

 1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca na bazie aktualnych stanowisk PIP, Ministerstwa Rodziny i Pracy:
  • wynagrodzenia w miesiącu zatrudnienia, rozwiązania umowy, choroby pracownika,
  • rozliczanie wynagrodzenia w różnych systemach czasu pracy,
  • rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego a niedopracowane
   i nadpracowane godziny,
  • powrót z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego i bezpośrednie wykorzystanie urlopu wypoczynkowego,
  • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych a wynagrodzenie,
  • e-ZLA na dni wolne od pracy lub tylko na dni robocze,
  • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni,
  • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego i e-ZLA,
  • praca na część etatu łączoną z urlopem rodzicielskim a wynagrodzenie.
 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny wybrane zagadnienia na bazie wyjaśnień MRPiPS oraz PIP:
  • pierwszy i kolejny miesiąc zatrudnienia a zmienne składniki wynagrodzenia,
  • zawarcie kolejnej umowy o pracę a ustalenie wynagrodzenia za urlop,
  • konsekwencje przeniesienia urlopu na kolejną umowę a wynagrodzenie za urlop,
  • premia motywacyjna, zadaniowa, regulaminowa i uznaniowa w podstawie,
  • przeliczanie podstawy po zmianie wysokości wynagrodzenia lub zaprzestaniu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia,
  • powrót do pracy po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej urlopem wychowawczym bezpłatnym, macierzyńskim i rodzicielskim oraz chorobą a obowiązek przeliczenie zmiennych składników wynagrodzenia,
  • ekwiwalent w pierwszym i kolejnym miesiącu pracy,
  • składniki za okresy dłuższe niż jeden miesiąc a nieprzepracowanie okresu
   12 miesięcy,
  • zasady dopełniania podstawy do ekwiwalentu w przypadku nieobecności.
 2. Rozliczanie wynagrodzenia w przypadku innych nieobecności w pracy:
  • zwolnienie od wykonywania pracy:
   • badania lekarskie,
   • dni na poszukiwanie pracy,
   • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
   • opieka nad dzieckiem,
   • urlopy okolicznościowe,
   • karmienie dziecka piersią,
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z prawem do wynagrodzenia,
  • szkolenia BHP.
 1. Praca w godzinach nadliczbowych w tym kwalifikacja nadgodzin:
  • odebranie czasu wolnego w innym miesiącu kalendarzowym,
  • godzin ponadwymiarowe dobowe i średniotygodniowe,
  • przekroczenie godzin ponadwymiarowych a dodatek do wynagrodzenia,
  • nadgodziny „dobowe i średniotygodniowych” a wysokość dodatku:
   • wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy,
   • praca w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej:
    • praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
    • planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
    • praca w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy.
 1. Świadczenia zwolnione z opodatkowania stanowiące podstawę wymiaru składek ZUS:
  • świadczenie pieniężne za pobyt w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych,
  • noclegi: przychód zwolniony w części z opodatkowania a podlegający ZUS,
  • dofinansowanie dla dzieci wypoczynku zorganizowanego ze środków obrotowych,
  • świadczenia rzeczowe a brak możliwości poboru zaliczki na podatek dochodowy,
  • zapomogi losowe wypłacane pracownikom, emerytom i rencistom z ZFŚS.

 

Opinie o szkoleniu

Szkolenie adekwatne do oczekiwań. Wyczerpujący temat na dzień dzisiejszy.
Aleksandra Wojciechowska
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Śląsk”

Duża wiedza prowadzącego przekazywana w interesujący, przystępny sposób
Anna Krzystanek
DB Biuro Rachunkowe Dorota Bąk

Szkolenie przeprowadzone w sposób przystępny; treści przekazane w prosty, rzetelny sposób. Prowadzący oferował swoją pomoc po zakończeniu szkolenia, cierpliwie odpowiadał na wszystkie zadane pytania.
Beata Pietranek
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

Wyczerpujące i praktyczne podejście do trudnych zmian w prawie. Doświadczenie i profesjonalizm prowadzącego pozwoliły na rozsądne podejście do wprowadzonych przepisów.
HL DISPLAY GLIWICE Sp. z o.o.

Pragnę wyrazić pełne zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia. Fachowość, jasność przekazywanych informacji, które rozwiały wątpliwości dotyczące niejasnych przepisów.
Paulina Rzepecka
OFC Sp. z o.o.

Bardzo obszerny zakres materiału przekazany w szybki i zrozumiały sposób
Natalia Grotowska
DB Logistic Sp. z o. o

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 32 267 60 15

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól


Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl