Szkolenie : KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – wdrażanie zmian w 2023 r.

Nazwa Szkolenia :


KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – wdrażanie zmian w 2023 r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


07-03-2023
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Korzyści ze szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z  funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach
 • Omówienie zmienionych przepisów prawnych
 • Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie ZKP
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz KZP

Profil uczestnika:

 • członkowie zarządu, komisji rewizyjnych KZP
 • Pracowników działów księgowości,
 • Pracowników rozliczających KZP
 • członków KZP

Program szkolenia

 1. Obowiązkowe zgłoszenia, pisma i druki:
  • Zgłoszenie do GUS – wypełnianie wniosku;
  • Wzór wniosku o nadanie REGON;
  • Pismo do związków zawodowych;
  • Pismo do pracodawcy;
  • Polityka rachunkowości;
  • Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości.

 

 1. Zmiany Statutu:
  • Podstawa prawna;
  • Nazwa;
  • Oświadczenie o RODO;
  • Uprawnienia członków;
  • Obowiązki organów KZP;
  • Deklaracja o przystąpieniu i jej wypełnienie: kilka osób upoważnionych;
  • Poręczyciele – nowe ograniczenia;
  • Zasady udzielenia pożyczek;
  • Współpraca z pracodawcą – przekazywanie danych;
  • zasady zmiany Statutu KZP.

 

 1. Funkcjonowanie KZP:
  • Funkcjonowanie KZP w czasie epidemii – zgromadzenia on-line czy możliwe?
  • Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania;
  • Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny;
  • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
  • Zasady związane z RODO;
  • Dane posiadane przez KZP – co podlega ochronie?;
  • Procedura dotycząca RODO;
  • Dokumenty związane z ochroną danych osobowych;
  • Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.

 

 1. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:
  • Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – elementy obowiązkowe obecnie i po zmianach;
  • Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
  • Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
  • Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
  • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?
  • Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP;
  • Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP;
  • Zajęcia komornicze wkładów członków KZP;
  • Organy kontrolujące KZP – kto może KZP kontrolować?.

 

 1. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP:
  • deklaracja przystąpienia do KZP;
  • wniosek o udzielenie pożyczki;
  • stan konta;
  • sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości;
  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne.

 

 1. Pytania uczestników.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl