Szkolenie : Jak wdrożyć w jednostce budżetowej SLIM VAT 1 i 2, zmiany w JPK oraz Krajowy System e-Faktur?

Nazwa Szkolenia :


Jak wdrożyć w jednostce budżetowej SLIM VAT 1 i 2, zmiany w JPK oraz Krajowy System e-Faktur?

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


07-06-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe
i pokazuje ich zastosowanie w rozliczeniach VAT.

Cel: zapoznanie się z nowymi zasadami rozliczeń faktur w tym korygujących, dokumentami , jakie jednostka powinno posiadać w zakresie uzgodnienia transakcji.

Korzyści: uzyskanie wiedzy na temat właściwego przygotowania rozliczenia JPK, ujęcia dokumentów księgowych oraz prawidłowego odliczenia podatku VAT przez jednostkę budżetową.

Program szkolenia

 1. Nowelizacja SLIM VAT 1
  • Nowe zasady korygowania podatku VAT w JST:
   • korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
   • nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
  • Nowe zasady odliczenia podatku VAT od 2021 r. w JST.
  • Ważne zmiany dotyczące zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności.
  • Zmiany dotyczące wykazu podatników VAT czynnych od 2021 r.:
   • rozszerzony zakres rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych,
   • wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników VAT czynnych.

 

 1. Zmiany w JPK od 1 lipca 2021 i ich zastosowanie w JST
  • Nowe brzmienie przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy.
  • Dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części.
  • Przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015.
  • Wyłączenie wprost kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.
  • Wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.
  • Zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności.
  • Limit kwotowy dla oznaczeń „TP” – podmioty powiązane, zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

 

 1. Zasady nowelizacji SLIM VAT 2 (planowany termin wejścia w życie 1.10.2021 r oraz 1.01.2022 r.) i ich zastosowanie w JST;
  • Usankcjonowanie zasad rozliczania korekt obniżających podstawę opodatkowania w transakcjach WNT i importu usług.
  • Nowa forma zawiadomienia o rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części.
  • Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.
  • Likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury.
  • Wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat.
  • Uproszczenie treści faktury zaliczkowej.
  • Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.
  • Nowe możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT oraz nowe komunikaty przelewów do rachunków VAT.

 

 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.10.2021 r., jak będą go wdrażać jednostki budżetowe?
  • Co to jest KSeF i do czego ma służyć?
  • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny w JST?
  • Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o jednostkach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
  • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
  • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
  • Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
  • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych przez jednostki.
  • 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla JST jako podatnika.

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl