Szkolenie : Inwentaryzacja w 2020 roku w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych

Nazwa Szkolenia :


Inwentaryzacja w 2020 roku w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


13-10-2020
10:00

Cena Szkolenia :


270,00 zł + 23% VA5

Prowadzący Szkolenie :

Dorota Adamek-Hyska - Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi aspektami rocznej inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji środków trwałych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych na tle aktualnych regulacji prawnych

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne inwentaryzacji:
  • Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości i stanowiska Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości.
  • Inwentaryzacja w świetle przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.
  • Zarządzenia wewnętrzne o przeprowadzenie inwentaryzacji.
  • Instrukcja inwentaryzacyjna.
 2. Rodzaje, formy i przedmiot inwentaryzacji.
 3. Plany (harmonogramy) i inne dokumenty organizacyjne.
 4. Osoby uczestniczące w inwentaryzacji – podział kompetencji  pomiędzy kierownika jednostki  i pozostałych pracowników.
 5. Szkolenie osób powołanych do inwentaryzacji.
 6. Przygotowywanie rejonów spisowych.
 7. Spis z natury, w tym: procedury rozpoczęcia, ustalenie ilości składników, ruch składników w czasie spisów, sporządzanie arkuszy spisowych, wycena składników ujętych w arkuszu spisu z natury,  zakończenie i kontrola spisów:
  • zwrócenie szczególnej uwagi na inwentaryzację środków trwałych – pojęcie środka trwałego, obiektu inwentarzowego, części składowych, peryferyjnych oraz dodatkowych, środki trwałe w budowie, ulepszenia środków trwałych, dokumentacja środków trwałych (w tym księgi inwentarzowe).
 8. Uzgadnianie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych i należności.
 9. Problemy z inwentaryzacją metodą weryfikacji.
 10. Rozliczanie inwentaryzacji na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego.
 11. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
 12. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, w tym rozliczanie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwanie co do przekazanej wiedzy. – Jestem bardzo zadowolona. 

Katarzyna Kuźnik

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich

 

W mojej ocenie jedna z wiodących ekspertów z zakresu problematyki rachunkowości budżetowej. Szeroki zakres wiedzy teoretycznej praktycznej. Wykładowczyni udziela wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Istnieje możliwość korespondencji e-mailowej.

Beata Ciach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

 

Fachowa wiedza przekazana w przystępny sposób. Materiały szkoleniowe przygotowane w czytelnej formie.

Lucyna Ojcowicz

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl