Szkolenie : Fakturowanie w 2024

Nazwa Szkolenia :


Fakturowanie w 2024

Miejsce Szkolenia :


Webinaria - szkolenia online,

Data Szkolenia :


22-08-2024
9:00 - 13:00

Cena Szkolenia :


380 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

dr Małgorzata Rzeszutek - doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec prowadzi od ponad 10 lat zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz podatek VAT dla samorządów. Jako doradca przewodzi zespołowi doradców zajmujących się tworzeniem analiz, dokumentacji oraz procedur dla firm i samorządów w zakresie schematów podatkowych, cen transferowych, należytej staranności, podatku u źródła, procedur centralizacyjnych i ich aktualizacji w JST.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Szkolenie dedykowane jest pracownikom spółek, działalności gospodarczych, jednostek budżetowych rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy aktualne zasady fakturowania oraz najważniejsze zmiany, które są stosowane przez chętnych podatników a dla pozostałych zostaną wdrożone w późniejszym czasie w zakresie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur. 

Program szkolenia

 1. Rodzaje faktur dokumentujących dostawę lub wykonanie usługi :
  • podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,
  • terminy wystawiania faktur,
  • faktury wystawiane na żądanie,
  • faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,
  • faktury wystawiane przy stosowaniu szczególnych metod: kasowej, procedury VAT marża, MPP,
  • faktury uproszczone,
  • faktury do paragonu,
  • faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,
  • faktury krajowe w walucie obcej,
  • faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,
  • faktury przy sprzedaży wysyłkowej,
  • faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,
  • „puste” faktury.
 2. Zmodyfikowane elementy faktur. – pozycje obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów.
 3. Refaktura:
  • kiedy można ją wystawić i na czym to polega;
  • obowiązek podatkowy a refaktura;
  • stawka podatku VAT a refaktura;
  • jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej;
  • jakie wymogi stawiają refakturom organy podatkowe.
 4. Nota korygująca:
  • jakie błędy mogę „naprawić” notą korygującą;
  • czy notą mogę skorygować wszystkie dane dotyczące nabywcy ?
  • kto może wystawić notę korygującą;
  • zgoda na wystawienie noty korygującej.
 5. Anulowanie faktury:
  • na czym polega anulowanie faktury;
  • pod jakimi warunkami jest dopuszczalne;
  • co zrobić w sytuacji kiedy nie mogę anulować faktury – faktura korygująca do zera.
 6. Faktura zwykła czy ustrukturyzowana:
  • Krajowy System e-Faktur – kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy,
  • rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
  • elementy faktury ustrukturyzowanej,
  • zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
  • uprawnienia do KSeF,
  • plusy i minusy monitorowania faktur,
  • zasady funkcjonowania.
 7. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:
  • wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
  • korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
  • korekty faktur exportowych i WDT,
  • korekty zbiorcze.
 8. Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych:
  • kiedy najwcześniej można wystawić fakturę?
  • kiedy najpóźniej można wystawić fakturę?
  • jakich faktur nie dotyczą ograniczenia czasowe?
  • konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie;
  • termin wystawienia faktury „na żądanie”.
 9. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej na złote:
  • kurs z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;
  • kurs przyjęty dla podatku dochodowego – zasady stosowania;
  • czy estoński CIT ma wpływ na kurs przyjęty dla podatku VAT ?
  • kursy przy korektach – zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT III.
 10. Faktury zaliczkowe:
  • elementy faktury zaliczkowej,
  • terminy wystawienia,
  • konieczność wystawienia faktury końcowej,
  • stosowanie i skutki proform.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl