Szkolenie : Fakturowanie w 2019 roku i w 2020 roku

Nazwa Szkolenia :


Fakturowanie w 2019 roku i w 2020 roku

Miejsce Szkolenia :


Gliwice, ul. Dąbrowskiego 24, hotel Mikulski

Data Szkolenia :


23-01-2020
9:30

Cena Szkolenia :


390,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Ogólne zasady wystawiania faktur:
  • czynności podlegające pod podatek VAT,
  • podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice,
  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
  • obowiązek wystawienia faktury,
  • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
  • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
  • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
  • wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych.
 2. W jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie od dnia 01.01.2020r.:
  • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze,
  • zasady zaokrąglania kwot na fakturze, wystawianie faktur w walucie,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury,
  • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze,
  • zasady stosowania stawek: 0%, zw i np.
  • klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona.
 3. Informacje jakie muszą zawierać faktury:
  • kiedy dokument jest fakturą,
  • pojęcie faktury wg ustawy o VAT,
  • katalog obowiązkowych danych na fakturze,
  • najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów,
  • weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES,
  • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
   • dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT,
   • faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT,
   • faktura za przejazd autostradą,
   • faktura za przejazd środkami transportu publicznego,
   • faktura uproszczona,
   • dane fakultatywne na fakturach,
  • przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
   • metoda kasowa,
   • samofakturowanie,
   • odwrotne obciążenie,
   • procedura VAT marża,
   • faktura VAT RR po zmianach,
   • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE.
 1. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem:
  • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE,
  • wystawianie faktur eksportowych,
  • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich.
 2. Zasady fakturowania zaliczek:
  • przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową,
  • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych,
  • terminy wystawiania faktur zaliczkowych,
  • rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową,
  • faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym,
  • dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa,
  • faktura zaliczkowa jako faktura końcowa.
 3. Korygowanie danych na fakturach:
  • faktura korygująca a nota korygująca,
  • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca,
  • dane jakie powinna zawierać nota korygująca,
  • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących,
  • korygowanie faktury korygującej,
  • anulowanie faktur.
 4. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury:
  • kto może wystawić duplikat faktury?
  • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.
 5. Wystawianie faktur elektronicznych:
  • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT,
  • zasady wystawiania faktur elektronicznych,
  • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione
   w formie elektronicznej?
  • obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej,
  • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
  • E-faktura dla finansów publicznych.
 6. Faktura Pro-forma:
  • czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
  • konsekwencje wystawienia faktury pro-forma,
  • czy należy przechowywać faktury pro-forma?
  • jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?
 7. Konsekwencje błędnych faktur:
  • konsekwencje wynikające z ustawy o VAT,
  • konsekwencje karne.
 8. Mechanizm podzielonej płatności od 1.11.2019:
  • wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności od 01.11.2019r.,
  • które faktury wymagają dodatkowego zapisu „mechanizm podzielonej płatności”,
  • faktury zaliczkowe a „mechanizm podzielonej płatności”,
  • split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika,
  • obowiązek założenia rachunku bankowego VAT,
  • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT,
  • faktury gotówkowe a „mechanizm podzielonej płatności”.

Opinie o szkoleniu

Szkolenie bardzo dobre pod względem merytorycznym. Miła atmosfera. Bardzo rzeczowe pytania i odpowiedzi. Ciekaw materiały i przygotowanie osoby prowadzącej.

Danuta Banasik

HUTA „POKÓJ” S.A.

Szkolenie na wysokim poziomie. Szkolenie prowadzone interesująco i wyczerpująco w zakresie przewidzianego programu szkoleniowego. Duża pomoc ze strony prowadzącego przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Agnieszka Kawecka Łaciak

Manex Sp. z o.o.

 

Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie. Bardzo miła Pani prowadząca. Szkolenie dobrze zorganizowane. Dobry posiłek.

Bożena Pasuto

Becker-Warkop Sp. z o.o.

 

Temat omówiony w przejrzysty sposób. Zwięźle, jak na tak szerokie zagadnienie ale z wyszczególnieniem najważniejszych aspektów.

Celina Żebrowska 

Becker-Warkop Sp. z o.o.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl