Szkolenie : Fakturowanie w 2021 roku

Nazwa Szkolenia :


Fakturowanie w 2021 roku

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


26-03-2021
9:00-14:15

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

dr Małgorzata Rzeszutek - dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

  1. Ogólne zasady wystawiania faktur w 2021 roku a Struktura Faktura w formacie xml:
   • czynności podlegające pod podatek VAT,
   • podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice,
   • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
   • obowiązek wystawienia faktury,
   • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
   • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
   • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
   • wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych.
  2. W jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie , czy nastąpiły zmiany w 2021 roku?
   • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze,
   • zasady zaokrąglania kwot na fakturze,
   • wystawianie faktur w walucie,
   • moment podatkowy a moment wystawienia faktury,
   • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze,
   • zasady stosowania stawek: 0%, zw i np.
   • klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona.

   

  1. Co z ministerialnym rejestrem e-faktur? Kiedy wchodzi w życie , na czym polega?

   

  1. Informacje jakie muszą zawierać faktury dla towarów i usług:
   • kiedy dokument jest fakturą,
   • pojęcie faktury wg ustawy o VAT,
   • katalog obowiązkowych danych na fakturze,
   • najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów,
   • weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES,
   • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji,
   • dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT,
   • faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT,
   • faktura za przejazd autostradą,
   • faktura za przejazd środkami transportu publicznego,
   • faktura uproszczona,
   • dane fakultatywne na fakturach,
   • przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
    • metoda kasowa,
    • samofakturowanie,
    • odwrotne obciążenie,
    • procedura VAT marża,
    • faktura VAT RR po zmianach,
    • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE.
  1. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem:
   • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE,
   • wystawianie faktur eksportowych,
   • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich,
   • jak powinny wyglądać faktury wystawiane dla kontrahentów brytyjskich po Brexicie?
  2. Zasady fakturowania zaliczek:
   • przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową,
   • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych,
   • terminy wystawiania faktur zaliczkowych,
   • rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową,
   • faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym,
   • dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa,
   • faktura zaliczkowa jako faktura końcowa.
  3. Korygowanie danych na fakturach po zmianach od 2021 roku:
   • faktura korygująca a nota korygująca,
   • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca,
   • dane jakie powinna zawierać nota korygująca,
   • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących,
   • korygowanie faktury korygującej,
   • anulowanie faktur,
   • dokumenty podpisywane przez strony transakcji po wystawieniu korekty.
  4. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury:
   • kto może wystawić duplikat faktury?
   • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.
  5. Mechanizm podzielonej płatności:
   • które faktury wymagają dodatkowego zapisu „mechanizm podzielonej płatności”,
   • faktury zaliczkowe a „mechanizm podzielonej płatności”,
   • Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika,
   • obowiązek założenia rachunku bankowego VAT,
   • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
   • faktury gotówkowe a „mechanizm podzielonej płatności”.
  6. Kasa fiskalna w firmie z omówieniem kas on-line w 2021 roku:
   • kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne,
   • zapis danych na kasie,
   • ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych,
   • przeglądy techniczne kas fiskalnych,
   • obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych,
   • obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną.

   

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, osoba prowadząca posiada bardzo dużą wiedzę na temat przeprowadzanego szkolenia. Wykładowczyni nawiązuje dobry kontakt z uczestnikami szkolenia oraz odpowiada na pytania zadane przez uczestników w sposób zrozumiały. 

Joanna K.

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku

 

Polecam szkolenie. Wiedza merytoryczna szkolącej ogromna. Świetnie prowadzi szkolenie.

Aleksandra Zniszczoł

Gmina Marklowice

 

Bardzo profesjonalna wykładowczyni. W prosty, czytelny i zrozumiały sposób przedstawia wiedzę

Mariola Bednarczyk

Gmina Sośnicowice

 

Dzisiejsze szkolenie bardzo fajne. Prowadząca potrafi przekazać informację i podzielić się wiedzą.

Katarzyna Fiuk

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach

 

Obszerna wiedza wykładowczyni, wyczerpujące odpowiedzi, łatwość nawiązywania kontaktu.

Urszula Wita

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Szkolenie na wysokim poziomie, ogromna wiedza osoby prowadzącej.

Sylwia Wyleżoł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 

Szkolenie było bardzo przydatne, szczególnie dla osób, które są zainteresowanie tematem VAT.

Danuta Banasik

HUTA ,,POKÓJ” S.A.

 

Profesjonalne szkolenie prowadzone w sposób logiczny, jasny, pozwalający rozwiać wątpliwości.

Kinga Kochanek-Klekowska

Kotrak S.A.

 

Szkolenie bardzo dobre pod względem merytorycznym. Miła atmosfera. Bardzo rzeczowe pytania i odpowiedzi. Ciekaw materiały i przygotowanie osoby prowadzącej.

Danuta Banasik

HUTA „POKÓJ” S.A.

 

Szkolenie na wysokim poziomie. Szkolenie prowadzone interesująco i wyczerpująco w zakresie przewidzianego programu szkoleniowego. Duża pomoc ze strony prowadzącego przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Agnieszka Kawecka Łaciak

Manex Sp. z o.o.

Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie. Bardzo miła Pani prowadząca. Szkolenie dobrze zorganizowane. Dobry posiłek.

Bożena Pasuto

Becker-Warkop Sp. z o.o.

 

Temat omówiony w przejrzysty sposób. Zwięźle, jak na tak szerokie zagadnienie ale z wyszczególnieniem najważniejszych aspektów.

Celina Żebrowska 

Becker-Warkop Sp. z o.o.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

 

Cena szkolenia: 240 zł + 23% VAT. Cena obejmuje: dostęp do platformy e-lernigowej w czasie rzeczywistym, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika.

(Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT)

Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową www.totalexpert.pl ewentualnie wysyłając kartę zgłoszenia na adres: biuro@totalexpert.pl lub faxem na nr: 32/720 24 24.

 

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl