Szkolenie : FAKTURA VAT – ZASADY WYSTAWIANIA

Nazwa Szkolenia :


FAKTURA VAT – ZASADY WYSTAWIANIA

Miejsce Szkolenia :


Webinaria - szkolenia online,

Data Szkolenia :


10-07-2024
9:00 - 13:00

Cena Szkolenia :


360 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania obowiązujących od 2024 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

 

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur;
 • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.);
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

 

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF w zakresie wystawiania faktur.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku VAT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

Program szkolenia

 1. Obowiązkowe elementy każdej faktury:
  • Dane kupującego i sprzedającego;
  • NIP jeden czy kilka;
  • PESEL kiedy jest obowiązkowy;
  • Numeracja faktur;
  • Data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego;
  • Nazwa towaru lub usługi;
  • Stawki VAT.
 2. Dodatkowe elementy faktury:
  • Forma i termin zapłaty;
  • Kody CN i PKWiU;
  • Kody i symbole GTU;
  • Rachunek bankowy a Biała lista;
  • Mechanizm podzielonej płatności;
  • Podstawa „zw”;
  • Inne oznaczenia, w tym: metoda kasowa, odwrotne obciążenie, procedura marży.
 3. Obowiązek podatkowy a wystawienie faktury:
  • Moment wykonania usługi lub dostawy towarów;
  • Otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty;
  • Data wystawienia faktury jako moment obowiązku podatkowego;
  • Data otrzymania zapłaty;
  • Wystawienie faktury 60 dni przed obowiązkiem podatkowym a faktura pusta.
 4. Rodzaje faktur:
  • Faktury krajowe;
  • Faktury zaliczkowe;
  • Faktury i noty korygujące;
  • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych;
  • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT;
  • Faktury wystawiane przez MP – małych podatników;
  • Faktura VAT marża;
  • Duplikat faktury;
  • Faktury RR;
  • Dokumenty uznane za faktury, w tym paragon z NIP.
 5. Sankcje karne dotyczące faktur – przypadki karania:
  • Wystawione przez podmiot nieistniejący:
  • Stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności;
  • Podające kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością;
  • Potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
  • Inne błędy faktur a sankcje podatkowe;
  • Sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.
 6. E-faktura i e-paragon – pojęcia:
  • E-faktury przy zamówieniach publicznych;
  • E-faktury udostępniane przez portal;
  • Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF;
  • Przechowywanie e-faktur;
  • Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur;
  • E-paragon dla konsumenta – kiedy?
  • Skan faktury;
  • System KSeF.
 7. Kasy fiskalne i zwolnienie z kas fiskalnych w 2024 r.:
  • Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów;
  • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
  • NOWE oświadczenie osób obsługujących kasy fiskalne;
  • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian;
  • E-paragony;
  • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
  • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
  • Zwolnienie z kas fiskalnych.
 8. Pytania uczestników.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl