Emerytury i renty w 2019r.

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

18-01-2019

Godzina:

10:00

Prowadzący:

Specjalista z ZUS - Ceniona wykładowczyni i trenerka z zakresu emerytur i rent, z ponad 15 letnim stażem szkoleniowym w wielu znanych ośrodkach szkoleniowych w kraju. Autorka licznych raportów i ekspertyz w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Na wstępie omówienie nowości:

 • Projekt: Pracownicze plany kapitałowe.
 • Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – „emerytury matczyne”.

Program szkolenia

 

 1.  Niższy wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) – zmiany nie tylko w emeryturach:
  • warunki do świadczeń emerytalnych oraz zmiany w ustalaniu ich wysokości.
 2. Kiedy najkorzystniej zgłosić wniosek o emeryturę:
  • jak wyliczyć nową emeryturę w 2018 r.,
  • nowa grupa osób posiadająca uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego,
  • projektowane zmiany dotyczące zarobkowania emerytów, zachęty do kontynuowania pracy po wieku emerytalnym.
 3. Dla kogo wystawiamy druk ZUS Rp-7.
 4. Wniosek o emeryturę i inne świadczenia – zasady postępowania w sprawie świadczeń:
  • jakie formularze,
  • zasady kompletowania i sporządzania wniosków o emeryturę,
  • środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.
 5. Obecne zasady ustalania uprawnień i wysokości emerytur z systemu zreformowanego:
  • uwzględnianie okresów sprawowania opieki nad dzieckiem przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego,
  • uwzględnianie pełnego okresu studiów wyższych przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości kapitału początkowego,
  • możliwość uwzględnienia, przy obliczaniu emerytury zreformowanych zasad, tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął obowiązujący go wiek emerytalny, zamiast tablic obowiązujących w dacie składania wniosku – jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
 6. Ustalanie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i emerytury w docelowej wysokości.
 7. Zasady ustalania uprawnień i wysokości wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach i emerytury pomostowej, w tym:
  • uwzględnianie okresów odbywania zasadniczej służby wojskowej  do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach.
 8. Ustalanie uprawnień, wysokości oraz zasady wypłaty emerytury częściowej, nawet po 30.09.2017r.
 9. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne – zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty, w tym:
  • renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
 10. Zasady ponownego ustalania wysokości emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:
  • możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytury (przyznanej według starych zasad) od nowej kwoty bazowej, obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku, jeżeli wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia był wyższy niż 250%.
 11. Indywidualne konsultacje.

Opinie o szkoleniu

Szkolenie wysokiej jakości, wyczerpujące temat. Sympatyczna atmosfera. Prowadząca pełna werwy i doskonałej wiedzy. Polecam
Katarzyna Goławska
MZOPO Rydułtowy

Owocnie spędzony czas. Świetna atmosfera i bardzo dużo praktycznej wiedzy.
Anna Bogaczyk
Bank Spółdzielczy w Żorach

Bardzo dobre szkolenie , bardzo zrozumiałe, super wykładowca na „6”.
Irena Jacheć

Szkolenie „SUPER” – uzupełniłam swoją wiedzę, wykładowca również „SUPER”. Oby wszyscy wykładowcy byli tak dostępni jak dzisiejsza wykładowczyni.

Maria Brzoza
MZOPO Rydułtowy

Pani wykładowczyni jest osobą bardzo ciepłą i całą swoją ogromną wiedzę przekazuje w sposób niezwykle ciekawy, obrazowy. Temat bardzo trudny, zawiły, skomplikowany został nam przyblizony, wyjasniony. Żadne zadane przez uczestników pytanie nie zostało bez odpowiedzi. Atmosfera szkolenia bardzo miła.
Irena Sobczyk
MZOPO Rydułtowy

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl