Szkolenie : Emerytury i renty – nowości

Nazwa Szkolenia :


Emerytury i renty – nowości

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Data Szkolenia :


08-11-2019
10:00

Cena Szkolenia :


380,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

- Specjalista z Centrali ZUS -ceniona wykładowczyni i trenerka z zakresu emerytur i rent, z ponad 15 letnim stażem szkoleniowym w wielu znanych ośrodkach szkoleniowych w kraju. Autorka licznych raportów i ekspertyz w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

NOWOŚCI: 

Omówienie ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji –  od kiedy, dla kogo, czy ZUS przyzna z urzędu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6.03.2019 r. – nowe emerytury dla kobiet urodzonych w 1953 r.

 Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – „emerytury mama plus”
     – kogo dotyczy,
– zasady przyznawania,
– jaka wysokość świadczenia.

 

 

Program szkolenia

 1. Niższy wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) warunki do przyznania emerytury oraz zmiany w ustalaniu wysokości.
 2. Kiedy najkorzystniej zgłosić wniosek o emeryturę.
 3. Jak wyliczyć nową emeryturę w 2019r.
 4. Dla kogo wystawiamy druk ZUS Rp-7.
 5. Wniosek o emeryturę i inne świadczenia – zasady postępowania w sprawie świadczeń:
  • jakie formularze,
  • zasady kompletowania i sporządzania wniosków o emeryturę,
  • środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.
 6. Obecne zasady ustalania uprawnień i wysokości emerytur z systemu zreformowanego:
  • uwzględnianie okresów sprawowania opieki nad dzieckiem przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego,
  • uwzględnianie pełnego okresu studiów wyższych przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości kapitału początkowego,
  • możliwość uwzględnienia, przy obliczaniu emerytury zreformowanych zasad, tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął obowiązujący go wiek emerytalny, zamiast tablic obowiązujących w dacie składania wniosku – jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
 7. Ustalanie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i emerytury w docelowej wysokości.
 8. Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach i emerytura pomostowa: 
  • wypełnianie i kompletowanie wniosku,
  • warunki przyznawania tych emerytur,
  • możliwość zarobkowania,
  • uwzględnianie okresów odbywania zasadniczej służby wojskowej  do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach.
 9. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne:
  • zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
 10. Zasady przeliczania wysokości świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:
  • emerytury według „starych zasad”,
  • emerytury nowe,
  • renty

Indywidualne konsultacje. 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl