Szkolenie : System emerytalno-rentowy w Polsce w 2023r. – zapowiedź emerytur stażowych, duże zmiany w emeryturach pomostowych – zasady przyznawania świadczeń, dokumentowanie okresów pracy.

Nazwa Szkolenia :


System emerytalno-rentowy w Polsce w 2023r. – zapowiedź emerytur stażowych, duże zmiany w emeryturach pomostowych – zasady przyznawania świadczeń, dokumentowanie okresów pracy.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


14-12-2023
9:30 - 13:30

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Wiesława Lempska - Specjalista z Centrali ZUS -ceniona wykładowczyni i trenerka z zakresu emerytur i rent, z ponad 15 letnim stażem szkoleniowym w wielu znanych ośrodkach szkoleniowych w kraju. Autorka licznych raportów i ekspertyz w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Duże zmiany w emeryturach pomostowych  – zasady przyznawania świadczeń, dokumentowanie okresów pracy, zarobków, wypełnianie druków.

 

Omówienie nowości wynikających z ustawy z 28.07.2023 r. – szerszy dostęp do pomostówek dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zniesienie wymogu wykonywania pracy w ciężkich warunkach przed 1.01.1999 r.

Omówienie propozycji nowych emerytur stażowych

Omówienie zasad przyznawania świadczeń z  ustawy emerytalnej.

Program szkolenia

 1. Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć prawo do emerytury (emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, emerytury pomostowej):
  • miesiąc i dzień zgłoszenia wniosku,
  • średnie dalsze trwanie życia,
  • marcowa waloryzacja świadczeń a przejście na emeryturę,
 2. Jakie czynniki decydują o wysokości emerytury (kiedy najlepiej zgłosić wniosek )?
 3. W jaki sposób można przeliczyć wysokość emerytury?
 4. Jak wykonywanie pracy w szczególnych warunkach wpływa na prawo i wysokość emerytury
 5. Waloryzacja składek emerytalnych a data przejścia na emeryturę.
 6. Jak rozwiązanie stosunku pracy wpływa na przyznanie i wypłatę świadczenia?
 7. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne:
  • zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
 8. Ogólne zasady dokumentowania wniosków o świadczenia.
 9. Niezbędne dokumenty (legitymacje, zaświadczenia, świadectwa)  umożliwiające uwzględnianie przez ZUS okresów pracy, np. okresy studiów, opieki nad dzieckiem, zasiłków chorobowych, dokumentowanie wydłużonych okresów zasadniczej służby wojskowej do okresów pracy  w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze – zasad obowiązujące od października 2022 r.
 10. Jakie druki są potrzebne do przyznanie świadczeń: wniosek o rentę ERN, wniosek o rentę rodzinną EMZ, wniosek o emeryturę EMP, informacja o okresach składkowych i nieskładkowych ERP-6, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzenia ERP-7 – wypełnianie druków.
 11. Dla kogo nie wypełniamy druku ERP-7.
 12. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl