Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz ZFŚS w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO oraz zmian obowiązujących od 01 stycznia 2019 r.

Miasto:

Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny ul. Jankowicka 23/25

Data szkolenia:

14-11-2018

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych oraz zmian dotyczących prowadzenia akt osobowych pracowników, które zaczną obowiązywać od 01 stycznia 2019 r.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń oraz ZFŚS.

Program szkolenia

I. Ochrona danych osobowych w Dziale HR od 25 maja 2018r. dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu;

 1. Główne założenia Rozporządzenia Unijnego RODO.
 2. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji;
  • gromadzenie danych w procesie rekrutacji,
  • warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych,
  • żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany tych danych,
  • media społecznościowe / testy psychologiczne w procesie rekrutacji,
  • zakończenie procesu rekrutacji – co ze złożonymi aplikacjami,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji,
  • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników.
 3. Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia;
  • obecne przepisy i projektowane zmiany do przepisów ustaw i rozporządzeń;
   • projektowane zmiany przepisów ustawy Kodeks Pracy,
   • nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczych, w tym prowadzenie akt osobowych,
  • wizerunek pracownika wykorzystywany w okresie zatrudnienia,
  • obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych,
  • przekazanie danych osobowych przełożonemu – pisemne zgody dla osób przetwarzających dane,
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych;
   • akta osobowe (możliwość przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów urodzenia, zgonu itp.),
   • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany od 01 stycznia 2019r.,
   • dokumentacja wypadkowa i chorobowa,
   • badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne),
   • pakiety medyczne i inne benefity (zawarcie umowy powierzenia),
   • dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej, notatki służbowe, kary porządkowe,
   • przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach,
  • przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pracownikom m.in. urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich,
  • prowadzenie list obecności w świetle RODO,
  • podawanie danych w umowie o pracę na czas zastępstwa,
  • podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
  • udostępnianie informacji Związkom Zawodowym,
  • telefonicznie potwierdzanie danych dla banków i innych instytucji,
  • współpraca z firmą ubezpieczeniową dla celów grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

 

II. Dane osobowe gromadzone w związku z tworzeniem ZFŚS;

 1. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO – zmiany od 25 maja 2018r.;
  • uaktualnienie zapisów regulaminu,
  • omówienie planowanych zmian do ustawy o ZFŚS,
  • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych,
  • badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów,
  • jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych
   w świetle nowych przepisów,
  • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny,
  • stanowisko w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione,
  • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
  • Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO.

 III. Nowe przepisy w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja – zmiany od 01 stycznia 2019 r.

 1.  Zmiany wprowadzone do ustawy Kodeks Pracy;
  • odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu,
  • przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika i prawo żądania przez pracodawcę jego podania,
  • prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,
  • nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
  • ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza,
  • obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej,
  • obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 2. Zmiany wprowadzone do ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych;
  • nowe obowiązki w związku ze skróceniem przechowywania dokumentacji płacowej z 50 do 10 lat,
  • obowiązek sporządzania raportu informacyjnego,
 3. Omówienie przepisów przejściowych.

Opinie o szkoleniu

Osoba prowadząca szkolenie ma wysoka kulturę osobistą, dobry kontakt ze szkolonymi. Dobrze przygotowany do szkolenia. Forma tłumaczenia zagadnień w sposób logiczny nie na podstawie cytowania ustaw.
Edyta

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Duża wiedza, kompetencja.
Jolanta Pasierbek
Gmina Łodygowice

Przede wszystkim możliwość zadawania pytań w trakcie omawianego tematu i wyjaśniania na przykładach wątpliwości.
Jolanta Jarnot-Hrycyk
Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Bardzo dobre przygotowanie wykładowcy, dobry kontakt.
Monika Jureczko
Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j.

Wysoka ocena prowadzącego zajęcia jest najlepszą opinią na temat dzisiejszego szkolenia
Izabela Lisiecka
Zakład Karny

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl