Zmiany od 01 stycznia 2019r. w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zabezpieczenie emerytalne pracowników wprowadzone ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych – nowe obowiązki dla działów HR.

Miasto:

Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny ul. Jankowicka 23/25

Data szkolenia:

17-12-2018

Godzina:

9:00

Prowadzący:

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych oraz zmian dotyczących prowadzenia akt osobowych pracowników, które zaczną obowiązywać od 01 stycznia 2019 r.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń oraz ZFŚS.

Program szkolenia

 1. Nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia – zmiany od 01 stycznia 2019r.
  • Jakich danych osobowych możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy.
  • Doprecyzowanie udostępniania danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS.
 2. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej zmiany od 01 stycznia 2019r. na bazie projektu zmian rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej:
  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:
   • akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D),
   • możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym,
   • poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe),
   • co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019r.),
   • okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów.
  • Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej:
   • zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej,
   • warunki niemożności odbioru zawiadomienia,
   • wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych,
   • zasady odbioru dokumentacji pracowniczej.
  • Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej:
   • dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej,
   • wniosek i termin na wydanie dokumentacji,
   • wniosek w aktach osobowych.
 1. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją:
  • Nowe obowiązki pracodawcy od 01 stycznia 2019r. zmiany w ustawie Kodeks Pracy:
   • prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,
   • zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
   • odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu,
   • nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,
   • nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
   • obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji,
   • ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza,
   • obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej,
   • obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych – zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:
   • skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA,
   • terminy na złożenie raportu ZUS RIA,
   • dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA,
   • skutki nieprzekazania raportów informacyjnych,
   • obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA,
   • zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
  • Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia – zmiany w ustawie Kodeks Pracy:
   • formy wypłaty wynagrodzenia od 01 stycznia 2019r.,
   • procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia.
 1. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO – zmiany od 25 maja 2018r. :
  • Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji:
   • gromadzenie danych w procesie rekrutacji,
   • warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych,
   • żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych,
   • zakończenie procesu rekrutacji – co ze złożonymi aplikacjami,
   • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji,
   • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników:
  • Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia:
   • obecne przepisy i projektowane zmiany do przepisów ustaw i rozporządzeń:
    • projektowane zmiany przepisów ustawy Kodeks Pracy,
    • nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczych w tym prowadzenie akt osobowych,
   • obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych,
   • przekazanie danych osobowych przełożonemu – pisemne zgody dla osób przetwarzających dane,
   • prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych:
    • akta osobowe (możliwość przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów urodzenia, zgonu itp.),
    • dokumentacja wypadkowa i chorobowa,
    • badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne),
    • pakiety medyczne i inne benefity,
    • dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej, notatki służbowe, kary porządkowe,
    • przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach – najnowsze stanowisko MRPiPS,
   • przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pracownikom m.in. urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich,
   • prowadzenie list obecności w świetle RODO,
   • podawanie danych w umowie o pracę na czas zastępstwa,
   • podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
 1. PPK: Pracownicze Plany Kapitałowe korzyści dla pracowników – wyzwania dla branży HR – nowe obowiązki dla pracodawców od 01 stycznia 2019r.
  • Podstawowe założenia systemu PPK:
   • obowiązek i terminy utworzenia PPK,
   • uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy),
   • pojęcie osób uprawnionych i zatrudnionych oraz podmiotów zatrudniających dla celów PPK.
  • Harmonogram wdrożenia PPK.
  • Dobrowolność uczestnictwa w PPK:
   • możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie,
   • procedura informacyjna dla uczestników.
  • Wpłaty dokonywane do PPK:
   • zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK,
   • wysokość składek do PPK,
   • zasilenia ze strony Funduszu Pracy,
   • podstawa wymiaru składek do PPK.
  • Obowiązki pracodawcy w PPK:
   • zwiększenie kosztów pracy:
    • wysokość wnoszonych składek do PPK,
   • obowiązki administracyjne i informacyjne,
   • dodatkowe składki,
    • podział pomiędzy pracownika i pracodawcę,
   • zasady dokonywania potrąceń składek przy wypłacie wynagrodzenia,
   • wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych,
   • dodatkowe środki przekazywane z budżetu państwa,
   • wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;
   • zwolnienie z oskładkowania dodatkowych wpłat,
   • powrót do PKK po rezygnacji – oświadczenie pracownika,
   • rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka.

Opinie o szkoleniu

Osoba prowadząca szkolenie ma wysoka kulturę osobistą, dobry kontakt ze szkolonymi. Dobrze przygotowany do szkolenia. Forma tłumaczenia zagadnień w sposób logiczny nie na podstawie cytowania ustaw.
Edyta

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Duża wiedza, kompetencja.
Jolanta Pasierbek
Gmina Łodygowice

Przede wszystkim możliwość zadawania pytań w trakcie omawianego tematu i wyjaśniania na przykładach wątpliwości.
Jolanta Jarnot-Hrycyk
Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Bardzo dobre przygotowanie wykładowcy, dobry kontakt.
Monika Jureczko
Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j.

Wysoka ocena prowadzącego zajęcia jest najlepszą opinią na temat dzisiejszego szkolenia
Izabela Lisiecka
Zakład Karny

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl