Pracownicze Plany Kapitałowe – procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego. Korzyści dla pracowników – nowe wyzwania dla działów HR.

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

29-01-2019

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Cena:

390 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Z dniem 01 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR.

Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom
i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań
w zakresie PPK.

Program szkolenia

 1. System emerytalny w Polsce:
  • Filary systemu emerytalnego.
  • Czym jest PPE.
  • Relacja PPE do PPK jako alternatywa wyboru.
  • Struktura rynku PPE według instytucji zarządzających zgromadzonymi środkami alternatywą wyboru instytucji do PPK.
  • Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPE tylko w określonych przypadkach.
 2. Podstawowe założenia i cele systemu PPK:
  • PPK jako prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności.
  • Obowiązek i terminy utworzenia PPK.
  • Uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy).
  • Pojęcie osób uprawnionych i zatrudnionych oraz podmiotów zatrudniających dla celów PPK.
 3. Mechanizm funkcjonowania systemu PPK:
  • Dobrowolność uczestnictwa w PPK:
   • możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie,
   • procedura informacyjna dla uczestników.
  • Wpłaty dokonywane do PPK:
   • zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK,
   • podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK,
   • wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK,
   • podział wpłat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
   • przychód po stronie pracownika składek finansowanych przez pracodawców.
  • Fundusze inwestycyjne i emerytalne.
  • Koszty zarządzania PPK.
  • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
  • Zadania wyznaczonej instytucji finansowej.
  • Portal PPK.
  • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.
  • Podział środków w przypadku śmierci uczestnika.
  • Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:
   • podział wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia,
   • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego,
   • podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy,
   • skutki wcześniej wypłaty środków przed osiągnięciem 60 roku życia.
 1. Wdrożenie PPK – jak przygotować́ firmę̨ na planowane zmiany w systemie emerytalnym:
  • Diagnoza potrzeb finansowych oraz plan budżetowy dodatkowych kosztów
   w związku z obowiązkiem wdrożenia PPK,
  • Rozwiązania przewidziane w okresie przejściowym:
   • stopniowanie terminów stosowania przepisów PPK:
  • Procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK;
   • zawarcie umów składających się na PPK (umowa o zarządzanie i prowadzenie),
   • konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej,
   • reprezentacja osób zatrudnionych,
   • kryteria wyboru instytucji finansowej,
   • stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do PPK.
  • Koszty i wynagrodzenia instytucji finansowej.
  • Obowiązki pracodawcy w PPK;
   • obowiązki administracyjne i informacyjne,
   • wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych,
   • wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;
   • zwolnienie z oskładkowania dodatkowych wpłat,
   • powrót do PKK po rezygnacji – oświadczenie pracownika,
   • rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka.
 1. Zmiany w przepisach innych ustaw;
  • zasady dokonywania potrąceń składek z wynagrodzenia za pracę,
  • podatkowe skutki dziedziczenia środków z PPK,
  • podatkowe skutki dla pracownika dopłat rocznych i wpłat powitalnych,
  • koszty uzyskania przychody dla podmiotów zatrudniających,
  • obowiązki w stosunku do ZUS,
  • zadania PIP.
 2. Odpowiedzialność karna podmiotów zatrudniających.

Opinie o szkoleniu

Osoba prowadząca szkolenie ma wysoka kulturę osobistą, dobry kontakt ze szkolonymi. Dobrze przygotowany do szkolenia. Forma tłumaczenia zagadnień w sposób logiczny nie na podstawie cytowania ustaw.
Edyta

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Duża wiedza, kompetencja.
Jolanta Pasierbek
Gmina Łodygowice

Przede wszystkim możliwość zadawania pytań w trakcie omawianego tematu i wyjaśniania na przykładach wątpliwości.
Jolanta Jarnot-Hrycyk
Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Bardzo dobre przygotowanie wykładowcy, dobry kontakt.
Monika Jureczko
Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j.

Wysoka ocena prowadzącego zajęcia jest najlepszą opinią na temat dzisiejszego szkolenia
Izabela Lisiecka
Zakład Karny

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl