Nowelizacja ustawy VAT

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

29-01-2019

Godzina:

9:00

Prowadzący:

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Cel szkolenia:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT w obowiązujących w 2018 r., w tym mających wejść w życie w trakcie roku
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT w nieruchomościach;
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów

 

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce podatku VAT, w szczególności w zakresie planowanych zmian
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym w podatku VAT z zaznaczeniem obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego oraz możliwej optymalizacji podatkowej.
 • Szkolenie pozwala na zapoznanie się z technicznymi aspektami dokonywania zapłat za pomocą split paymentu oraz zasad wysyłania JPK
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.

Profil uczestnika

 • Pracownicy działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu,
 • Pracownicy ustalający warunki handlowe transakcji, w tym warunki zapłat.
 • Pracownicy wysyłający JPK
 • Wyższa kadra zarządzająca oraz kierownicy odpowiedzialni za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków.

Program szkolenia

 1. Zmiany od 2019 w zakresie fakturowania:
  • Faktura elektroniczna w przypadku zamówień publicznych
  • Kogo dotyczy zmiana?
  • Pojęcie faktury elektronicznej;
  • Formy przesyłania faktury elektronicznej;
  • Portal informatyczny – zasady funkcjonowania.
 2. Deklaracje i zeznania w 2019 r.:
  • Likwidacja deklaracji i zeznań – czy wszystkich?
  • Zasady rozliczeń podatku VAT po likwidacji deklaracji
  • Problemy praktyczne – jak wystąpić o zwrot podatku VAT? Wykazać procedury szczególne?
 3. Zmiany w zakresie kas fiskalnych i dokumentowania transakcji od 2019 r.:
  • Termin wprowadzenia i wysyłania e-paragonów do US;
  • Warunki techniczne kas fiskalnych wysyłających e-paragony;
  • Co z koniecznością wymiany kasy fiskalnej obecnie a nowe uregulowania;
  • NIP na paragonie aby żądać faktury – czy wejdzie w życie od 2019 r.?
 4. Nowe rozporządzenie obowiązujące na 2019 r. w sprawie zwolnień z posiadania kas fiskalnych – założenia funkcjonowania:
  • Ograniczenie podmiotów korzystających ze zwolnienia – kogo dotyczy?;
  • Nowe grupy podmiotów wyłączone ze zwolnienia;
  • Zasady stosowania zwolnień z posiadania kas fiskalnych według nowego rozporządzenia;
  • Przepisy przejściowe;
  • Okres obowiązywania nowego rozporządzenia.
 5. Zasada podzielonej płatności – stosowanie w praktyce i zmiany od 2019 r.:
  • Brak zgody UE na obowiązkowy split payment;
  • Dobrowolność czy jednak obowiązek?
  • Zasady zapłat VAT po wprowadzeniu split payment;
  • Funkcjonowanie split payment u kupującego i sprzedającego.
  • Brak opłat czy jednak odpłatność?
  • Funkcjonowanie nowego rachunku;
  • Wyciągi bankowe z rachunku VAT;
  • Wyłączenie z egzekucji rachunku VAT;
  • Likwidacja rachunku bieżącego a kwoty zgromadzone na Rachunku VAT.
 6. Sposoby regulowania płatności a split payment – problemy praktyczne:
  • Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
  • Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
  • Płatność gotówką;
  • Zapłata za pomocą karty płatniczej;
  • Zapłata „za pobraniem”;
  • Kompensata i potrącenie;
  • Zapłata przez inny podmiot za fakturę kupującego – skutki podatkowe przy split payment.
 7. Jednolity Plik Kontrolny– problemy w funkcjonowaniu w 2018 i 2019 r.:
  • Likwidacja deklaracji i zeznań a dane wykazywane w JPK
  • Wzór JPK w przypadku rejestrów podatku VAT – aktualny wariant nr 3 – czy będzie kolejny schemat?;
  • Nieprawidłowy NIP – skutki podatkowe;
  • Konieczność korekty JPK bez korekty deklaracji VAT – problemy techniczne;
  • Sprzedaż na rzecz osób fizycznych a wykazywanie JPK;
  • Kontrole w zakresie JPK.
 8. Dyskusja z uczestnikami.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl