Szkolenie : Dokumentacja cen transferowych w 2021r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach i najnowszych interpretacji podatkowych.

Nazwa Szkolenia :


Dokumentacja cen transferowych w 2021r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach i najnowszych interpretacji podatkowych.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


15-11-2021
9:30 - 13:30

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomoc

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Dla kogo:

 • przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi
 • właściciele biur rachunkowych;
 • księgowi
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2021
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w 2021r.
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia

 1. Dokumentacja podatkowa w 2021 roku:
  • Podstawy prawne tworzenia dokumentacji cen transferowych.
  • Definicja ceny transferowej.
  • Definicji podmiotów powiązanych:
   • pojęcie znaczącego wpływu,
   • powiązania kapitałowe,
   • powiązania osobowe,
   • powiązania z rajami podatkowymi.
  • Progi dokumentacyjne.
  • Identyfikacja transakcji kontrolowanej.
  • Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.
  • Rodzaje transakcji.
  • Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.
  • Redefinicja podmiotów powiązanych.
  • Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny:
   • restrukturyzacja,
   • umowa spółki osobowej,
   • umowa o współpracy.
  • Elementy local file.
  • Recharakteryzacja i nieuznawanie transakcji.
  • Safe harbours – pożyczki, kredyty, obligacje.
  • Safe harbours – usługi o niskiej wartości dodanej.
  • Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia.
  • Informacja TPR.
  • Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi).
 2. Zmiany w przepisach 2021:
  • Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych:
   • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
   • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podatników, którzy zawierają transakcje inne niż kontrolowane lub kontrolowane co do których powstanie domniemanie, że beneficjent rzeczywisty takiej płatności posiada miejsce zamieszkania lub siedziby w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (wartość transakcji musi przekroczyć równowartość 500 tys. zł).
 3. Projekt interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej.
 4. Projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – Domniemanie oraz należyta staranność.
 5. Metody wykazywania rynkowego charakteru cen:
  • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,
  • decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen),
  • metoda ceny odprzedaży,
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus”,
  • metoda marży transakcyjnej netto,
  • metoda podziału zysku.
 6. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów metody porównywalnej ceny niekontrolowanej:
  • przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami,
  • typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 7. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące korekty cen transferowych:
  • korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej,
  • korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) – KCT11e,
  • warunki KCT11e oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia,
  • korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów,
  • zagadnienia intertemporalne.
 8. Pytania i odpowiedzi

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl