Szkolenie : Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń zasiłków i umów zlecenia w 2021r.

Nazwa Szkolenia :


Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń zasiłków i umów zlecenia w 2021r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


18-03-2021
9:00-13:30

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 r. współpracuje z: wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”. Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca na kierunku: „Kadry i płace”. Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu jako wykładowca na kierunku: „Kadry i płace”

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych po zmianach w przepisach prawa.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Program szkolenia

 

 1. Nowe zasady przy zbiegach egzekucji od 31 lipca 2020r. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych:
  • informacje dla organów egzekucyjnych: Komornik, ZUS, Urząd Skarbowy,
  • zbieg egzekucji komorniczej, sądowej i administracyjnej,
  • obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika,
  • kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego.
 2. Nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji do zasiłków od 31 lipca 2020r.
  • zbiegi do świadczeń chorobowych i prowadzone tytułem alimentów.
 3. Tarcza Antykryzysowa: 3.0-4.0. Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń:
  • zajęcia objęte wyższą kwotą wolną i zasady ich ustalania,
  • kwota wolna przy obniżonym wynagrodzeniu w związku z pandemią,
  • brak możliwości potrąceń niealimentacyjnych z otrzymanego dofinansowania.
 4. Potrącenia po przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 01 stycznia 2019r.:
  • wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika,
  • wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń,
  • od jakiej kwoty do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń,
  • czy potrzebna jest zgoda pracownika.
 5. Nowelizacja przepisów ustawy o podatku a wpływ na potrącenia:
  • PIT – zerowy dla młodych do 26 lat,
  • zmiana kosztów uzyskania przychodów.
 6. Praktycznie na przykładach jak w 2021 r. dokonywać potrąceń: z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych:
  • Wynagrodzenie za pracę:
   • kwalifikacja świadczeń do wynagrodzenia,
   • potrącenia za zgodą i „bez zgody pracownika”,
   • kolejność dokonywania potrąceń i wysokość dokonywanych potrąceń w tym z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, nagród, premii w tym za okresy dłuższe niż 1 miesiąc,
   • kiedy należy pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń,
   • świadczenia w „naturze” obok wynagrodzenia za pracę,
   • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu,
   • potrącenie z wynagrodzenia chorobowego,
   • potrącenia dobrowolne, kary pieniężne,
   • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
  • Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego:
   • nowa wysokość kwot wolnych od 01 marca 2020r.,
   • jak ustalić wysokość potrąceń wraz z kwotami wolnymi od potrąceń,
   • zasady obniżania kwot wolnych,
   • potrącenie gdy w danym miesiącu wypłacono:
    • wynagrodzenie za pracę,
    • wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłek.
   • Wierzytelność z umów cywilnoprawnych:
    • zastosowanie kwoty wolnej od 01 stycznia 2021r.,
    • jak ustalić faktyczną kwotę potrąceń,
    • granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2021r.,
    • stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dot. kwot wolnych,
    • pomniejszenie kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia. Zawsze bardzo dobrze opracowane materiały jaki i omawianie tematu szkolenia.

Jolanta Jarnot-Hrycyk

Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

 

Profesjonalnie i merytorycznie przeprowadzone szkolenie. Na pewno będę nadal śledziła organizowane szkolenia i jeszcze nie raz wezmę udział w nich udział.

Dorota Kubara

Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Szkolenie prowadzone w interesujący i zrozumiały sposób. Zostały poruszone ważne zagadnienia dotyczące podatków.

Katarzyna Piegza

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

 

Wizualizacja zajęć

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl