Szkolenie : Delegowanie pracowników do innego państwa z uwzględnieniem zmian w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników i zmian w innych państwach UE od 30 lipca 2020r.

Nazwa Szkolenia :


Delegowanie pracowników do innego państwa z uwzględnieniem zmian w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników i zmian w innych państwach UE od 30 lipca 2020r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


26-10-2020
9:00

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

W roku 2020 r. czekają nas duże zmiany w delegowaniu pracowników za granicę. Jednocześnie w tym samym dniu, a mianowicie 30 lipca 2020 r., we wszystkich państwach UE zostaną wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE.

 

Zmiany te w szczególności będą polegać na:    

 • wprowadzeniu obowiązku zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego, zgodnie z zasadą „ta sama płaca, za tą samą pracę, w tym samym miejscu”,
 • ustanowieniu 12-miesięcznego okresu oddelegowania (z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy), po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobowiązany do stosowania nie tylko przepisów danego państwa dotyczących delegowania pracowników, ale również stosowania niemalże całego systemu prawnego państwa przyjmującego, tzn. wszystkich jego przepisów,
 • koniecznością stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie przyjmującym, jeżeli w okresie delegowania pracownik będzie wykonywał zadania wymagające przemieszczania się po terytorium tego państwa lub będzie wyjeżdżał poza jego granice w celu wykonania polecenia przełożonego,
 • rozszerzeniu obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników tymczasowych i zapewnieniu warunków zatrudnienia adekwatnych do aktualnego miejsca świadczenia pracy pracownika tymczasowego.

              Konieczność wdrożenia przedmiotowej dyrektywy spowodowała wszczęcie prac nad polską ustawą o delegowaniu pracowników. W dniu 29 stycznia projekt ten został zaprezentowany w Rządowym Centrum Legislacji. Niebawem ruszą prace w parlamencie

Program szkolenia

 

 1. Prawo właściwe dla umowy o pracę:
  • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
  • Czy strony umowy o pracę maja nieograniczona swobodę w określeniu prawa właściwego?
  • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
  • Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?
 2. Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE:
  • W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
  • Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?
  • Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
   • czas pracy,
   • minimalne wynagrodzenie,
   • urlop wypoczynkowy,
   • bhp,
   • praca w dni świąteczne,
  • Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
  • Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
   • W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
  • Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?
 3. Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE:
  • Jakie są ogólne założenia dyrektywy?
  • Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE?
  • W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?
 4. Polska ustawa o pracownikach delegowanych :
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
  • Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?
  • Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
  • Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

 

 1. Dyrektywa 2018/957/UE. NOWOŚĆ!
  • Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
   • 12/18-miesięcznego okresu delegowania,
   • stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,
   • zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
   • krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
  • W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?
  • Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?
  • Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
  • Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
  • Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?
 2. Zmiana polskiej ustawy o delegowaniu pracowników. NOWOŚĆ!
  • Jakie zmiany zaszły w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników?
  • Jak zmieniły się obowiązki polskich pracodawców?
  • Jakie uprawnienia uzyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
  • Jak w Polsce liczony jest okres 12 miesięcy delegowania z możliwością jego wydłużenia do 18 miesięcy?
 3. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004:
  • Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
  • Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
  • Jakie są reguły wydawania formularza A1?
  • Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?
  • Jakie są planowane zmiany w zakresie procedur związanych z wydawaniem formularza A1?

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Fachowo, ale w jasny i przyswajalny sposób przedstawione zostały najważniejsze aspekty związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie na wysokim poziomie oraz godne polecenia.

Magdalena Palarz

METATECH Sp. z o.o.

 

Bardzo przydatne szkolenie, polecam każdemu kto chce uaktualnić i usystematyzować swoją wiedzę 😉

Anna Hernik

METATECH Sp. z o.o.

 

 

Szkolenie w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Tematyka wyczerpująca.

Joanna Wierzbicka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

 

Wysoki poziom merytoryczny zajęć. Tematy przedstawione zrozumiale i rzetelnie.

Katarzyna Kowalska

Biuro Rachunkowe PROFIT S.C.

Sp. z o.o.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl