Szkolenie : Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Nazwa Szkolenia :


Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


18-03-2020
9:00

Cena Szkolenia :


480 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Prawo właściwe dla stosunku pracy z tzw. elementem międzynarodowym (obcym);
  • Jakie zdarzenia powodują pojawienie się elementu międzynarodowego (obcego) w stosunku pracy?
  • Które prawo znajduje zastosowanie w przypadku kolizji systemów prawnych różnych państw?
  • Jakie są granice swobody wyboru prawa przez strony stosunku pracy?
  • Jakie są konsekwencje wyboru prawa obcego dla umowy o pracę zawartej pomiędzy polskim pracodawcą i polskim pracownikiem realizowanej na terytorium Polski?
  • Czy wybierając prawo polskie strony umowy o pracę są w stanie wyłączyć konieczność stosowania przepisów państwa, w którym praca jest wykonywana?
  • W jaki sposób działają przepisy wymuszające swoją właściwość i czy można uchylić się od obowiązku ich stosowania?
 2. Delegowanie pracowników do innych państw UE w ramach świadczenia usług na tle dyrektywy 96/71/WE;
  • Kiedy zachodzi delegowanie do innego państwa celem świadczenia usług?
  • Kiedy mamy do czynienia z pracownikiem delegowanym?
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym swych pracowników do innego państwa?
  • Jakie przepisy regulują warunki zatrudnienia pracowników w okresie delegowania w zakresie tego typu zagadnień jak: czas pracy, wynagrodzenie, uprawnienia urlopowe, bhp?
  • Jak ustalić liczbę dni urlopu wypoczynkowego w przypadku delegowania na część roku kalendarzowego lub część miesiąca do państwa, w którym przewidziany jest inny jego wymiar?
  • W jaki sposób ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia w państwie oddelegowania?
  • Które składniki mogą być zaliczone na poczet minimalnego wynagrodzenia za pracę należnego pracownikowi delegowanemu?
  • Dlaczego polska polskiej ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest niezgodna z przepisami niektórych państw członkowskich UE,
  • W jaki sposób w praktyce działa zasada korzystności?
  • Bilans nominałów wymiarów czasu pracy, czyli problem ustalenia wymaganej liczby dni wolnych od pracy w okresie oddelegowania,
  • Sposób ustalenia liczby godzin nadliczbowych w przypadku konieczności stosowania francuskich norm czasu pracy, tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu,
  • Na jakich zasadach powinna być rekompensowana pracy nadliczbowa w okresie delegowania?
  • Czy wydane w Polsce dokumenty poświadczające zdobyte uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia zachowują ważność w innym państwie?
  • Jakie relacje zachodzą pomiędzy oddelegowaniem a podróżą służbową?
  • Omówienie stanowisk Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy dotyczących delegowania pracowników.
 3. Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE);
  • W jaki sposób należy ustalić prawo właściwe w zakresie warunków zatrudnienia pracowników delegowanych poza UE,
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przed oddelegowaniem pracowników do państw trzecich?
 4. Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE;
  • Jakie są podstawowe założenia dyrektywy 2014/67/WE?
  • W jakich sytuacjach zachodzi „delegowanie rzekome” i jakie wynikają z tego faktu konsekwencje?
  • W jaki sposób uregulowana jest sytuacja prawna pracowników delegowanych do takich państw jak: Niemcy, Austria, Francja, Szwecja, czy Szwajcaria?
 5. Polska ustawa o pracownikach delegowanych;
  • Jakie zmiany niesie ze sobą wejście w życie polskiej ustawy o pracownikach delegowanych?
  • Jakie obowiązki nakłada ustawa na pracodawców delegujących pracowników „na” i „z” terytorium Polski?
  • Jakie są uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli pracodawców delegujących pracowników „na” i „z” terytorium Polski?
 6. Projekt zmian w dyrektywie 96/71/WE (NOWOŚĆ!);
  • Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
   • maksymalnego okresu delegowania,
   • stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,
   • zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
   • krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
  • Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów zmieniających dyrektywę 96/71/WE?
  • Kiedy wejdą w życie nowe przepisy o delegowaniu?
 7. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004;
  • Czy w okresie oddelegowania polski pracownik podlega polskim przepisom o zabezpieczeniu społecznym?
  • Zasada podlegania prawu państwa miejsca wykonywania pracy i wyjątki od tej zasady,
  • Reguły rządzące wydawaniem formularza A1.

Opinie o szkoleniu

Fachowo, ale w jasny i przyswajalny sposób przedstawione zostały najważniejsze aspekty związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie na wysokim poziomie oraz godne polecenia.

Magdalena Palarz

METATECH Sp. z o.o.

 

Bardzo przydatne szkolenie, polecam każdemu kto chce uaktualnić i usystematyzować swoją wiedzę 😉

Anna Hernik

METATECH Sp. z o.o.

 

 

Szkolenie w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Tematyka wyczerpująca.

Joanna Wierzbicka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

 

Wysoki poziom merytoryczny zajęć. Tematy przedstawione zrozumiale i rzetelnie.

Katarzyna Kowalska

Biuro Rachunkowe PROFIT S.C.

Sp. z o.o.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl