Szkolenie : PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD W FIRMIE W 2020 r. – najnowsze zmiany i orzecznictwo

Nazwa Szkolenia :


PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD W FIRMIE W 2020 r. – najnowsze zmiany i orzecznictwo

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny ul. Jankowicka 23/25

Data Szkolenia :


02-03-2020
9:00

Cena Szkolenia :


390,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, oraz rozliczania samochodu
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza jego granicami
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian w zakresie rozliczania podróży służbowych i samochodu

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych związanych z podróżami służbowymi i ich skutków dla podatników
 • Uczestnicy szkolenia poznają zmienione uregulowania i problemy podatkowe występujące w związku z podróżami służbowymi i samochodami;
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.

Program szkolenia

Zmiany od 2020 r.

 

 1. Nowa Dyrektywa unijna dotycząca rozliczania samochodów i osób oddelegowanych – przepisy obowiązujące od lipca 2020 r.:
  • Założenia Dyrektywy unijnej;
  • Podróż służbowa kierowcy obecnie;
  • Nowe uregulowania dotyczące podróży służbowej zawarte w Dyrektywie;
  • Delegowanie a podróż służbowa;
  • Skutki praktyczne nowych uregulowań;
  • Rozliczanie kierowców przed i po zmianach.
  • Skutki praktyczne dla zakładów pracy.
 2. Samochód a pracownik w 2020 r. – samochód prywatny w celach służbowych:
  • Rozliczanie samochodu w podróży służbowej;
  • Kilometrówka – co obejmuje;
  • Dodatkowe koszty ponoszone przez pracownika;
  • Umowa na jazdy lokalne – zasady rozliczeń;
  • Rozliczanie samochodu o osób do 26 roku życia.
 3. Samochód służbowy udostępniony pracownikowi:
  • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
  • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? – najnowsze orzecznictwo, w tym wyrok NSA z lipca 2018r.
  • Podatek a ZUS;
  • Zasady naliczania ryczałtu.
  • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
  • Wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne – rozliczenie;
  • Używanie samochodu przez osobę do 26 roku życia – rozliczanie w 2020r. po zmianach.
 4. Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:
  • Dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
  • Dieta zagraniczna – kiedy i czy zawsze?
  • Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom;
  • Limity ryczałtów za noclegi zagraniczne;
  • Limit za noclegi krajowe – zasady stosowania.
  • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
  • Problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.

 

Rozliczanie podróży służbowych

 

 1. Rozliczanie podróży służbowej:
  • Druk delegacji – z miejsca zamieszkania.
  • Podróż zagraniczna do kilku państw;
  • Moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne;
  • Wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
  • Praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie.
 2. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:
  • Polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
  • Skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
  • Potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
  • Rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
  • Dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
  • Data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
  • Oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania.
 3. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
  • Rozliczanie kosztów leczenia za granicą – NOWE OGRANICZENIA i ich znaczenie praktyczne;
  • Opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?
  • Rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki;
  • ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej;
  • Nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie;
  • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP;
  • Obowiązek posiadania badań lekarskich przez „osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” – kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.
 4. Dyskusja z uczestnikami.

Opinie o szkoleniu

Szkolenie wyjaśniło moje wątpliwości. Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy. Dowiedziałam się o najnowszych zmianach i orzecznictwie.

Gabriela Turkiewicz

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

 

Szkolenie bardzo rzetelne. Prowadząca bardzo miła i kompetentna . Polecam

Agata Michta

Danish Farming Consultants Sp. z o.o.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl