Szkolenie : Czas pracy w 2020 roku

Nazwa Szkolenia :


Czas pracy w 2020 roku

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


28-01-2021
10:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Pogłódek - Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

 Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP, MRPiPS oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

Program szkolenia

 1. Czas pracy w umowie o pracę a czas pracy w informacji o warunkach pracy udzielanej pracownikowi:
  • praktyczne aspekty formułowania postanowień umowy (określenie wymiaru czasu pracy pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz niepełnosprawnych),
  • zasady określania normy dobowej i tygodniowej w stosunku do poszczególnych pracowników,
  • dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników.
 2. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
  • tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. Fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
  • zasada jednej z czterech – wolnej niedzieli,
  • zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
  • zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
  • najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
  • kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.
  • Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
 3. Prawo do wypoczynku:
  • prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki takiego naruszenia,
  • uprawnienia pracownika – dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata – co i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
  • ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
  • rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
  • ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
  • na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
  • jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
 4. Systemy czasu pracy, podstawowy, równoważny, zadaniowy.
 5. Zasady obliczania normalnego wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe przy dłuższych niż miesięczny okres rozliczeniowy.
 6. Podstawy naliczania wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe.
 7. Wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 8. Konsekwencje wypłaty składników niewyszczególnionych w regulaminie wynagradzania lub w umowach o pracę.
 9. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.
 10. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem (tzw. harmonogramem):
  • w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
  • czasem wolnym zamiast zapłatą,
  • dniem wolnym zamiast zapłatą,
  • zapłatą zamiast dniem wolnym,
  • zasada optymalizacji korzyści i prawno – karne ograniczenia tych możliwości.
 11. Dyżury:
  • pojęcie dyżuru i dopuszczalność jego wyeliminowania,
  • kolizja z okresami odpoczynku,
  • rozliczanie pracy na dyżurze – kiedy płacić za dyżur, a kiedy udzielać czasu wolnego.
 12. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
  • formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy),
  • rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
 13. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
 14. Porozumienie o elastycznym czasie pracy i o 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
 15. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.
 16. Czas pracy w placówkach handlowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie zakazu pracy w handlu w niedzielę.
 17. Badania lekarskie a czas pracy.
 18. Dyskusja, pytania, przykłady, konsultacje.

Opinie o szkoleniu

Pan Przemysław Pogłódek jest bardzo kompetentną osobą z ogromną wiedzą. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, ponieważ wiedza przekazana przez Pana Przemysława zapewne przyda się w wykonywaniu mojej codziennej pracy. Wiele praktycznych wskazówek i informacji. Szkolenie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Dziękuję.

Krystyna Mickiewicz

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

 

Szkolenie wspomagające wdrażanie praktycznych rozwiązań ustawowych.

Magdalena Ferfecka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom  

 

Szkolenie w pełnie zaspokoiło moje oczekiwania.

Joanna Wierzbicka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

 

Szkolenie zostało poprowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Jestem pod wrażeniem wiedzy i doświadczenia Pana Przemysława Pogłódka. Zdobyta wiedza bardzo przyda mi się w codziennej pracy.

Ewa Kolasa 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

 

Temat szkolenia wybrany prawidłowo, poruszane są tematy bieżące,  w których następują istotne zmiany lub nastąpią w bliskim terminie.

Celina Surma

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 

Doskonała umiejętność przekazywania wiedzy

Urszula Raczyńska

LADOR SP. Z O.O.

 

Szkolenie profesjonalnie zorganizowane, wiedza przekazana w sposób łatwy do przyjęcia, zrozumiały i ciekawie przedstawiony.

Maria Urbańczyk

ETP S.A.

 

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Wiedza wykładowcy jest ogromna i na czasie, przekazywana w bardzo komunikatywny sposób.

Sylwia Kijowska-Swat

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach

 

 

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie w przystępny sposób, wyjaśnia zagadnienia prawa pracy

Katarzyna Dajnecka

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

  

Profesjonalne podejście. Kompetentna informacja przekazana w sposób przystępny zrozumiały

– a wszystko to podparte duża dawką humoru.

Agnieszka Przybylak

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

 

Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy, przykłady z życia wzięte, wykładowca odpowiada na wszystkie pytania w sposób wyczerpujący, podaje przykłady.

Katarzyna Ludwig

Firma Handlowa MASZ Dariusz Malinowski

 

Lepszego Wykładowcy nie znam a chodzę na szkolenia wiele lat

Stanisława Balcarek

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

Super szkolenie, dużo informacji, profesjonalny prowadzący. Polecam

Hanna Włodarczyk

Tonlex Sp. z o.o.

 

Szkolenie prowadzone fachowo, kompetentnie na temat.

Izabela Pelka

Alumero Metal Components Sp. z. o.o

 

Najlepszy wykładowca z prawa pracy. Polecam, rzeczowy i kompetentny.

Żaneta Cuber

MISTAL Sp. z o.o.

 

Dobra atmosfera. Wysoki poziom wiedzy osoby szkolącej. Wiedza oparta na przykładach.

Polecam serdecznie.

Aneta Sujka

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”

 

Szkolenie w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Tematyka wyczerpująca.

Joanna Wierzbicka

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Nasz Dom”

 

Fragment szkolenia:

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl