Szkolenie : Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy po zmianach w 2019 r. z uwzględnieniem tworzenia nowej dokumentacji dot. czasu pracy.

Nazwa Szkolenia :


Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy po zmianach w 2019 r. z uwzględnieniem tworzenia nowej dokumentacji dot. czasu pracy.

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Data Szkolenia :


01-07-2019
9:30

Cena Szkolenia :


390 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

W przypadku płatności za szkolenie ze środków publicznych (w 70% lub w całości) – szkolenie zwolnione z VAT. Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności od 01 stycznia 2019r.:
  • dokumenty z zakresu czasu pracy, które pracodawca będzie musiał wyłączyć z akt osobowych,
  • szczegółowe informacje, które muszą być zawarte w prowadzonej ewidencji czasu pracy od 01 stycznia 2019r.,
  • wymogi prowadzenia i okres przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy
   w postaci papierowej lub elektronicznej,
  • czy jest wymóg ustawowy prowadzenia dodatkowej dokumentacji (karty urlopowe, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, zadaniowy system czasu pracy, wyjścia prywatne itp.),
  • jakie informacje mogą znajdować się w liście obecności, przez jaki okres pracodawca zobowiązany jest do jej przechowywania i czy jest zobowiązany do jej tworzenia.
 2. Nowe uprawnienia rodziców i spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy obowiązujące od 6 czerwca 2018r. w tym dzieci niepełnosprawnych:
  • wnioski w zakresie czasu pracy składane przez pracownika-rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka,
  • systemy i rozkłady czasu pracy jakie pracodawca ma obowiązek zastosować na wniosek pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka,
  • przypadki w których pracodawca nie musi uwzględniać wniosku pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka,
  • do jakiego wieku pracownik rodzić może korzystać z żądania wprowadzenia dla niego indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy,
  • w jakich przypadkach w tym po ukończeniu przez dziecko 18 lat, pracodawca ma obowiązek zastosować do pracownika-rodzica indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy.
 3. Wymiar i normy czasu pracy w 2019 r.:
  • wymiar czasu pracy dla pracownika pełno i niepełnoetatowego,
  • wskazanie obowiązujących normy czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia,
  • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
  • wpływ wymiaru czasu pracy w różnych systemach czasu pracy na wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym.
 4. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych:
  • normy czasu pracy osób niepełnosprawnych,
  • niepełnosprawny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • możliwości wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej,
  • wysokość wynagrodzenia niepełnosprawnego objętego obniżonymi normami czasu pracy,
  • przerwy pomiędzy okresami niepełnosprawności a wysokość wynagrodzenia.
 5. Praca w niedziele i święta:
  • czy w każdej sytuacji pracodawca może zaplanować lub zlecić pracę w niedziele,
  • co spowoduje ustalenie innych godzin pracy w niedziele niż kodeksowe,
  • zaplanowałeś pracę w niedzielę, kiedy należy udzielić pracownikowi dnia wolnego,
  • jak postąpić w sytuacji, kiedy dzień wolny nie został udzielony pracownikowi,
  • jak powinien wyglądać rozkład czasu pracy przewidujący pracę w niedzielę,
  • czy możemy pracownikowi zaplanować każdą niedzielę w pracy?
 6. Sporządzanie rozkładów czasu pracy:
  • w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy,
  • w jakiej formie i na jaki okres należy stworzyć rozkład czasu pracy,
  • w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi,
  • kiedy pracodawca będzie zwolniony ze sporządzania rozkładów czasu pracy,
  • kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy aktualne stanowisko PIP oraz MRPiPS,
  • jakie zasady muszą być zachowane aby rozkład czasu pracy nie był zakwestionowany przez PIP?
 7. Odpracowanie wyjść prywatnych:
  • wniosek o wyjście prywatne,
  • możliwość odpracowania wyjścia prywatnego:
   • kobiet w ciąży,
   • pracowników niepełnosprawnych na bazie wyjaśnień GIP,
   • pracowników młodocianych,
  • odpracowanie wyjścia prywatnego w innym miesiącu a prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia.
 8. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego:
  • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem,
  • prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy),
  • niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego,
  • w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia? – Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.
 9. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych:
  • która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego,
  • obliczanie przekroczeń godzin ponadwymiarowych dobowych i średniotygodniowych,
  • przekroczenie godzin ponadwymiarowych a prawidłowe ustalenie dodatku do wynagrodzenia,
  • konsekwencje nieokreślenia limitu godzin,
  • pracownik składa wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny,
  • wskazanie pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
  • jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu,
  • jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych” a wysokość dodatku:
   • wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy,
   • wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej,
   • wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a przekroczenie normy dobowej,
   • wezwanie pracownika do pracy w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej,
   • planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej,
   • wezwanie do pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy,
  • pojęcie dnia wolnego od pracy:
   • w jakich godzinach przypada dzień wolny za pracę w niedzielę – święto
    i dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
 1. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin:
  • omówienie najnowszego stanowiska MRPiPS z września 2016r.,
  • opieka nad dzieckiem na część dnia (wymiar godzinowy) a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu,
  • udzielenie czasu wolnego za nadgodziny na część dnia a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu,
  • wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy po urlopie wypoczynkowym.

Opinie o szkoleniu

Osoba prowadząca szkolenie ma wysoka kulturę osobistą, dobry kontakt ze szkolonymi. Dobrze przygotowany do szkolenia. Forma tłumaczenia zagadnień w sposób logiczny nie na podstawie cytowania ustaw.
Edyta M.
TOP S.A.

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Duża wiedza, kompetencja.
Jolanta Pasierbek
Gmina Łodygowice

Przede wszystkim możliwość zadawania pytań w trakcie omawianego tematu i wyjaśniania na przykładach wątpliwości.
Jolanta Jarnot-Hrycyk
Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Bardzo dobre przygotowanie wykładowcy, dobry kontakt.
Monika Jureczko
Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j.

Wysoka ocena prowadzącego zajęcia jest najlepszą opinią na temat dzisiejszego szkolenia
Izabela Lisiecka
Zakład Karny

Zmiany od 01 stycznia 2019r. w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zabezpieczenie emerytalne pracowników wprowadzone ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych nowe obowiązki dla działów HR.

Szkolenie adekwatne do oczekiwań. Wyczerpujący temat na dzień dzisiejszy.
Aleksandra Wojciechowska
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Śląsk”

Duża wiedza prowadzącego przekazywana w interesujący, przystępny sposób
Anna Krzystanek
DB Biuro Rachunkowe Dorota Bąk

Szkolenie przeprowadzone w sposób przystępny; treści przekazane w prosty, rzetelny sposób. Prowadzący oferował swoją pomoc po zakończeniu szkolenia, cierpliwie odpowiadał na wszystkie zadane pytania.
Beata Pietranek
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

Wyczerpujące i praktyczne podejście do trudnych zmian w prawie. Doświadczenie i profesjonalizm prowadzącego pozwoliły na rozsądne podejście do wprowadzonych przepisów.
HL DISPLAY GLIWICE Sp. z o.o.

Pragnę wyrazić pełne zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia. Fachowość, jasność przekazywanych informacji, które rozwiały wątpliwości dotyczące niejasnych przepisów.
Paulina Rzepecka
OFC Sp. z o.o.

Bardzo obszerny zakres materiału przekazany w szybki i zrozumiały sposób
Natalia Grotowska
DB Logistic Sp. z o. o

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl