Ceny transferowe w 2018r.

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

07-06-2018

Godzina:

10:00

Prowadzący:

Mirela Chomont - Radca prawny, doradca podatkowy. Doświadczony oskarżyciel skarbowy (prokurator z ramienia Urzędu Skarbowego). Były pracownik organów administracji skarbowej w Szczecinie (Działu karnego skarbowego). Prowadziła postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i uczestniczyła w postępowaniach sądowych reprezentując Urząd Skarbowy. Doświadczenie nabyła również w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych. Specjalista z zakresu podatku dochodowego i VAT. Członkini komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Obecnie prowadzi prywatną praktykę również z zakresu prawa karnego skarbowego i podatkowego. Zdobyte doświadczenie w pracy w administracji skarbowej oraz prywatnych kancelariach prawnych i podatkowych jako radca prawny pozwalają jej prezentować poglądy będące wynikiem tych dwóch źródeł.

Cena:

690 zł + 23%VAT

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat.

Program szkolenia

Dzień I  07.06.2018r.

 1. Wprowadzenie:
  • geneza regulacji cen transferowych,
  • międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych,
  • wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  • polskie regulacje prawne dotyczące cen transferowych, w tym nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
  • planowane od 1 stycznia 2018r. zmiany dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie szacowania dochodów oraz sposobu i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych,
  • komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące kontroli dokumentacji podatkowych,
  • zmiany przepisów o cenach transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2018r., w tym wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji dla Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.
 2. Podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych:
  • powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie,
  • powiązania zarządczo-kontrolne,
  • powiązania osobowo – rodzinne,
  • powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,
  • powiązania poprzez zakład – obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem.
 3. Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych:
  • obowiązek badania wielkości podmiotu, skali działalności,
  • nowe kryterium przychodowo-kosztowe,
  • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,
  • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub innymi umowami o podobnym charakterze.
 4. Pojęcie transakcji w dokumentacji cen transferowych:
  • „transakcje istotne” – zasady ustalania indywidualnego progu transakcyjnego,
  • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego
   i sporządzania dokumentacji.

Dzień II 08.06.2018r.

 1. Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej – „trzypoziomowe” przygotowywanie dokumentacji:
  • dokument „local file”,
  • dokument „master file”,
  • dokumentacja country – by country,
  • analiza porównawcza,
  • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji,
  • sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego.
 2. Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi:
  • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – odpowiedzialność w zakresie podania nieprawdy / odpowiedzialność za niezłożenia oświadczenia,
  • CIT-TP – sprawozdanie uproszczone dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR.
 3. Nowy zakres dokumentacji podatkowej lokalnej („local file”):
  • porównanie wymogów dokumentacji podstawowej obowiązujących do końca 2016 r. z nowymi wymogami,
  • omówienie poszczególnych elementów dokumentacji.
 4. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych:
  • stosowanie stawki sankcyjnej 50%,
  • możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe),
  • podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi.
 5. Najnowsze orzeczenia i interpretacje oraz stanowiska praktyczne z zakresu cen transferowych.
 6. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com